• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Гипсовите мазилки Кнауф получиха Екологична продуктова декларация

  17

  Обхват на Екологичната декларация

  Гипсовите мазилки Кнауф Bulgips Start; MP75; MP75 L; MP75 SL и ROTBAND получиха Екологична продуктова декларация в съответствие с БДС ISO 14025 и EN БДС 15804+A2.

  Екологичната продуктова декларация оценява въздействието на мазилките върху околната среда и обхваща следните етапи:

  - производство (модули A1-A3) включва производството на суровини и транспортирането им до мястото на производство, производствените процеси, опаковането и подготовката за доставка, както и използването на електроенергия, горива и вода

  - приключване на експлоатацията (модули C1-C4) включва процесите на демонтаж/разрушаване на сградата, транспортирането на отпадъците, обработката и изхвърлянето на отпадъците

  Декларация е верифицирана от немския институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда). Публикувана е на сайта на института, откъдето е достъпна за проектанти и заинтересовани лица.