• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • ANSVARSFORHOLD

  COPYRIGHT BEMÆRKNING

  Indholdet på Knauf Insulations website er underlagt copyright og beskyttet af copyright-lovgivningen i Danmark. Brugere må kun kopiere, downloade eller udskrive materiale fra Knauf Insulation website til eget brug. Kopiering, download, udskrivning, distribution eller udgivelse af ethvert materiale på Knauf Insulation website for ethvert kommercielt formål er forbudt uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Knauf Insulation.

  VAREMÆRKE BEMÆRKNING

  Alle produkt- eller servicenavne benyttet på dette site er varemærker for Knauf Insulation, med mindre andet er angivet. Tredieparter må kun benytte Knauf Insulations varemærker efter forudgående skriftlig tilladelse fra selskabet og med korrekt kildeangivelse.

  ACCEPT AF BETINGELSER

  Knauf Insulation website ejes og drives af Knauf Insulation Ltd. Som betingelse for adgang, browsing og/eller brug af denne side accepterer du at være bundet til disse betingelser samt overholde alle gældende love og regulativer.

  GARANTIFRASKRIVELSE

  Knauf Insulation afgiver ingen løfter eller garantier af nogen art, udtrykt eller antydet, for driften af dette website, eller information, materiale og/eller produkter inkluderet på dette website. Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar, udtrykt eller antydet, i lovgivningens fulde udstrækning, inkluderende, men ikke begrænset til antydet garantier for udbytte, egnethed til et bestemt formål, titel og/eller fritagelse for krænkelser. Knauf Insulation afgiver ikke garantier for nøjagtighed eller fuldstændighed af materiale eller services på dette website. Knauf Insulation forbeholder sig ret til ændringer af materiale på dette website, eller produkter og priser beskrevet heri, på ethvert tidspunkt og uden yderligere varsel. Materialer og services på dette website kan være udløbet, og Knauf Insulation er ikke forpligtet til at opdatere disse. Information udgivet på dette weebsite kan henvise til produkter eller ydelser der ikke er tilgængelige. Kontakt din repræsentant for Knauf Insulation i dit område for oplysninger om produkter, programmer og ydelser der er tilgængelige for dig. Gældende lovgivning kan muligvis ikke tilllade ovennævnte fraskrivelse, hvorfor denne ikke er gældende for dig.

  ANSVARSFRASKRIVELSE

  Knauf Insulation kan ikke gøres ansvarlig for skader af nogen art det måtte opstå som følge af brugen af dette website, inklusive, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, hændelsesvis retslige og konsekventielle skader, uanset om selskabet er blevet informeret om sådanne skader.