• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Συνδετήρας Π για UA 50/40 & CD-Προφίλ 60/27 - 79879 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π ΓΙΑ CD60 27 32 TEM

  Συνδετήρας Π για UA 50/40 & CD-Προφίλ 60/27

  Για την ασφαλή σύνδεση των προφίλ του συστήματος οροφής Knauf D116: UA / CD
  • Απλή και ασφαλής σύνδεση μεταξύ του κύριων και δευτερευόντων οδηγών μιας οροφής
  • Εύκολη ευθυγράμμιση των προφίλ με πτερύγια ρύθμισης
  • Ακρίβεια εφαρμογής με τα προφίλ οροφών της Knauf
  • Μπορεί να συνδεθεί απευθείας πάνω από το συνδετήρα Μ, ή το συνδετήρα Χ, της Knauf
  Πεδίο εφαρμογής
  Οροφές
  79879 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ Π ΓΙΑ CD60 27 32 TEM
  Συνδετήρας Π για UA 50/40 & CD-Προφίλ 60/27Για την ασφαλή σύνδεση των προφίλ του συστήματος οροφής Knauf D116: UA / CD

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Επιτρέπει την απλή και ασφαλή σύνδεση μεταξύ των κύριων και δευτερευόντων οδηγών του μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής από προφίλ UA και CD αντίστοιχα.

  • Απλή και ασφαλής σύνδεση μεταξύ του κύριων και δευτερευόντων οδηγών μιας οροφής
  • Εύκολη ευθυγράμμιση των προφίλ με πτερύγια ρύθμισης
  • Ακρίβεια εφαρμογής με τα προφίλ οροφών της Knauf
  • Μπορεί να συνδεθεί απευθείας πάνω από το συνδετήρα Μ, ή το συνδετήρα Χ, της Knauf
  • Απαιτείται 1 ειδικός συνδετήρας Π ανά σημείο σύνδεσης

  Ειδικός συνδετήρας Π που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διασταυρούμενων συνδέσεων μεταξύ των κύριων οδηγών UA: 50x40 και των δευτερευόντων οδηγών CD: 60x27.

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Συνδετήρας Π για UA 50/40 & CD-Προφίλ 60/27