• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Θερμομονωτικά πανέλα γυψοσανίδας με γραφιτούχο EPS 80 - 228686 KNAUF IN THERM 80 NEOPOR ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ 50x1200x2500mm

  Θερμομονωτικά πανέλα γυψοσανίδας με γραφιτούχο EPS 80

  Θερμομονωτικά πανέλα γυψοσανίδας με γραφιτούχο EPS 80 (λ : 0,032 W/mK)
  • Βελτίωση θερμομόνωσης 1/λ ≈ 0,10 m2K/W, DIN 4108
  • Μονωτικό υλικό: Γραφιτούχο EPS 80 με θερμική αγωγιμότητα λ 0,032 W/mK
  • Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά
  • Ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με το DIN EN 13950

  Πεδίο εφαρμογής

  Εσωτερικοί τοίχοι
  228686 KNAUF IN THERM 80 NEOPOR ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ 50x1200x2500mm
  Θερμομονωτικά πανέλα γυψοσανίδας με γραφιτούχο EPS 80Θερμομονωτικά πανέλα γυψοσανίδας με γραφιτούχο EPS 80 (λ : 0,032 W/mK)

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Θερμομονωτικό πανέλο Knauf InTherm άνθυγρης γυψοσανίδας Η2/12,5mm με γραφιτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS Neopor 80 (λ : 0,032 W/mK) Πάχος μονωτικού: 30 mm και 50mm Σύστημα εσωτερικής θερμόνωσης που εξοικονομεί χώρο (μικρότερο απαιτούμενο πάχος λόγω χαμηλότερης θερμικής αγωγιμότητας) Άμεση επικόλληση με χρήση κόλλας Knauf Perlfix

  • Βελτίωση θερμομόνωσης 1/λ ≈ 0,10 m2K/W, DIN 4108
  • Μονωτικό υλικό: Γραφιτούχο EPS 80 με θερμική αγωγιμότητα λ 0,032 W/mK
  • Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά
  • Ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με το DIN EN 13950

  Το υπόβαθρο πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνη και στεγνό. Οι επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να είναι στεγνές χωρίς σαθρά σημεία και υπολείμματα προερχόμενα από τον ξυλότυπο. Επιφάνειες σκυροδέματος χωρίς απορροφητικότητα πρέπει να ασταρώνονται με Knauf Betokontakt για να αυξηθεί η πρόσφυσή τους Οι απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με το αστάρι Knauf Grundiermittel

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Θερμομονωτικά πανέλα γυψοσανίδας με γραφιτούχο EPS 80