• Tuotteet & Järjestelmät
  • Knauf osastot
  • Ladattavat dokumentit
  • Eettiset toimintaohjeet

    Lakien, säädösten ja määräysten mutta myös eettisten ohjeiden ottaminen huomioon ja noudattaminen sekä yhteiskuntavastuu ovat Knauf Groupin perusarvoja.

    Konsernin suojaamiseksi riskeiltä, vahingoilta ja menetyksiltä on tärkeää, että jokainen työntekijä toimii vastuullisesti ja noudattaa lakeja, säädöksiä ja vaatimuksia joka päivä.