• Tuotteet & Järjestelmät
 • Knauf osastot
 • Ladattavat dokumentit
 • water flowing over rocks

  Kestävän kehityksen tiekartta

  Toimimme tulevaisuuden sukupolvia ajatellen

  Knauf Oy:n vähähiilisyystiekartta 2022-2032 sisältää neljää pääteemaa ja tavoitteet, jotka saavutamme rohkeilla investoinneilla ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä:

  • Oman toiminnan CO2-päästöjen vähentäminen

  • Jatkuva parantaminen

  • Kierrätys ja kiertotalous

  • Turvalliset ja kestävää kehitystä tukevat ratkaisut

  Knauf Oy:n Vähähiilisyyden tiekartta

  Vähähiilisyyden tiekartta Knauf Oy

  Knauf Oy:n Vähähiilisyyden Tiekartta

  Knauf Oy:n tavoite on pienentää omien toimintojensa hiilijalanjälkeä 90* prosenttia vuoteen 2032 mennessä. Uusi sähköistetty kipsilevykuivuri, jonka aloittaa toimintansa vuoden 2024 loppuun mennessä, vie meitä valtavan harppauksen eteenpäin kohti tätä tavoitetta. (*Scope 1 ja 2, verrattuna 2021 lähtötasoon).

  Kipsilevykuivurimme sähköistämisinvestointi on tärkeä osoitus sitoutumisestamme asiakkaidemme auttamiseen, mitä tulee heidän ilmastotavoitteisiinsa ja niiden saavuttamiseen. Uusi kuivuri on ensimmäinen osa laajaa hankekokonaisuutta, jonka avulla pyrimme tulevaisuudessa toimittamaan markkinoille vähäpäästöisempiä tuotteita ja järjestelmiä.

  Käytämme kierrätettyä kipsiä uusien tuotteiden raaka-aineena. Tavoittelemme kierrätyskipsin osuuden käytön selkeää kasvattamista. Kipsiraaka-aineen ominaisuudet pysyvät kierrätyksen yhteydessä muuttumattomina ja sitä voi periaatteessa kierrättää uudeksi raaka-aineeksi loputtomiin. Vaikka jätelaki edellyttää erilliskeräyksen järjestämistä kipsille, purku- ja ylijäämäkipsiä saapuu kipsiteollisuuden uusiokäyttöön toistaiseksi verrattain vähän. Me kuitenkin näemme tilanteen mahdollisuutena ja teemme aktiivisesti töitä yhdessä asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa kierrätyskipsin saatavuuden parantamiseksi.

  Kestävän kehityksen uutisiamme