• מוצרים ומערכות
 • חטיבות
 • מרכז הורדות
 • brand blue gradient

  הודעה משפטית

  הודעה משפטית

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Germany טלפון: +49 (0) 9323 / 31-0 אימייל: [email protected]

  בית משפט רשום בית המשפט המחוזי של מינכן (District Court of Munich) מספר רישום: HRB 248534

  דירקטוריון: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  מספר זהות מבוסס-מס מכירה בהתאם לסעיף 27 (a) של חוק מס ערך מוסף הגרמני (Value Added Tax Act, או UStG): DE325999350

  אחריות

  האתר הזה נוצר תוך הקפדה רבה והתכנים שבו נבדקים באופן סדיר. למרות זאת, אחריותנו בנוגע לדיוק, לאקטואליות, לשלמות ולזמינות רצופה היא מוגבלת למקרים של רשלנות פושעת או כוונת זדון. אנחנו נפיק מידע, ייעוץ, המלצות או הסברים מחייבים במסגרת תקשורת אישית. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן, להוסיף, להפחית או אפילו לעצור לחלוטין את אספקת שירות האינטרנט שלנו בכל זמן שהוא. האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאין לנו כל השפעה על התכנים שלהם. בשום אופן איננו מאמצים את התכנים האלה כאילו היו שלנו, וגם איננו יכולים לקחת על עצמנו את האחריות על תכנים חיצוניים אלה. הספק או המפעיל הרלוונטיים של האתר הם שאחראים, בכל מקרה, על התכנים ועל מדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים.

  זכויות יוצרים

  מבנה האתר, הגרפיקה והתמונות שבהם נעשה שימוש, וכן התכנים באתר הזה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים בנושא קניין רוחני. אנחנו שומרים במפורש על כל הזכויות בהקשר לכך. באופן ספציפי, השכפול, העיבוד, ההפצה וכל סוג אחר של שימוש דורשים הסכמה בכתב מאיתנו, אלא אם כן המידה שבה נעשה שימוש מותרת ללא הסכמה על פי הוראות החוק.

  הודעה בהתאם לסעיף 36 של החוק בנושא פתרון מחלוקות בתחום הצרכנות (VSBG) Knauf Digital GmbH לא תשתתף בשום הליך של פתרון מחלוקות בפני ועדת גישור צרכנית במסגרת הגדרות ה-VSBG, וגם אינה מחויבת לעשות זאת.