• Produkti un sistēmas
 • Nodaļas
 • Lejupielādes centrs
 • brand blue gradient

  Juridiskais paziņojums

  Juridiskais paziņojums

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Minhene, Vācija Tālrunis: +49 (0) 9323 / 31-0 E-pasta adrese: [email protected]

  Komercreģistra iestāde: Minhenes rajona tiesa Reģistrācijas numurs: HRB 248534

  Direktoru padome: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Tirdzniecības nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar Vācijas Pievienotās vērtības nodokļa likuma (UStG) 27. panta a) apakšpunktu: DE325999350

  Atbildība

  Šī vietne ir izveidota ar vislielāko rūpību, un tās saturs tiek regulāri pārbaudīts. Tomēr atbildību par vietnes satura precizitāti, aktualitāti, pilnīgumu un pastāvīgu pieejamību uzņemamies tikai tad, ja šie gadījumi ir radušies rupjas nolaidības vai tīša nodoma rezultātā. Saistošu informāciju, padomus, ieteikumus vai skaidrojumus nodrošināsim tikai individuālas saziņas ietvaros. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt, samazināt vai pat pilnībā pārtraukt interneta pakalpojumu sniegšanu. Mūsu vietnē ir iekļautas saites uz trešo personu ārējām tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Mēs nekādā veidā nepiesavinām šo saturu un nevaram uzņemties atbildību par šo ārējo saturu. Par saistīto vietņu saturu un privātuma politiku visos gadījumos atbild vietnes nodrošinātājs vai operators.

  Autortiesības

  Vietnes izkārtojums, tajā izmantotie grafiskie elementi un attēli, kā arī šīs vietnes saturs ir aizsargāti ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Mēs nepārprotami paturam visas šādas saistītās tiesības. Jo īpaši reproducēšanai, apstrādei, izplatīšanai un jebkāda veida izmantošanai ir nepieciešama mūsu rakstiska piekrišana, ja vien tiesību aktos ir noteikts, ka šādas darbības ir ļauts īstenot.

  Norāde saskaņā ar Patērētāju strīdu izšķiršanas likuma (VSBG) 36. pantu Uzņēmums “Knauf Digital GmbH” nepiedalās patērētāju strīdu izskatīšanā šķīrējtiesā VSBG kontekstā, un tam nav pienākuma to darīt.