knauf-logo
 • Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Knauf_HeaderWebsite_1920x370px_Knauf_Producten_Systemen1_DEF_wissel

  KnaufZeker

  De Garantie voor Hoogwaardige Prestaties en Combinaties in Gips- en Isolatieproducten

  De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar afgestemd voor een uitmuntende prestatie. Combineer je de Knauf producten met elkaar volgens de systemen die we voorschrijven, kunnen we de prestaties ervan waarborgen. Deze garantie noemen we KnaufZeker. Behaal én behoud de vereiste prestaties.

  KnaufZeker
  • KnaufZeker systemen zijn getest of beoordeeld door onafhankelijke en toonaangevende instituten en voldoen aan alle vereiste keurmerken

  • Technische ondersteuning gedurende de looptijd van het project

  • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen over het juist verwerken van de KnaufZeker systemen

  • Gewenste prestaties worden daadwerkelijk gerealiseerd. Je ontwerp is geborgd!

  KnaufZeker Prestaties

  De garanties van KnaufZeker gelden voor zowel de systemen van Knauf als die van Knauf Insulation. Afhankelijk van het systeem, gelden specifieke prestaties. Een volledig overzicht van alle prestaties per systeem vind je in de Prestatiegarantie.

  De volgende prestaties vallen binnen de KnaufZeker garantie:

  Knauf garandeert de hechting van het stucwerk als gebruik gemaakt wordt van het Knauf-systeem van voorstrijken, gipspleisters en dunpleisters en deze zijn verwerkt conform de Knauf verwerkingsrichtlijnen. De laagopbouw van het pleistersysteem is afhankelijk van de ondergrond en de omstandigheden.

  De brandwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in het aantal minuten dat de constructie blijft voldoen aan alle gestelde brandcriteria. Denk bijvoorbeeld aan vlamdichtheid. Knauf garandeert de brandwerendheid conform de betreffende brandrapporten.

  De luchtgeluidisolatie van een systeem wordt uitgedrukt in het aantal decibel (dB) dat door de constructie wordt geïsoleerd (tegengehouden). Luchtgeluidisolatie zorgt voor afscherming van lawaai (ongewenst geluid). Knauf garandeert de luchtgeluidisolatie conform de betreffende geluidrapporten. 

  De contactgeluidisolatie van een systeem wordt uitgedrukt in het aantal decibel (dB) dat bij het direct aanstoten van de constructie door de constructie naar een naastgelegen vertrek wordt geleid. Knauf garandeert de contactgeluidisolatie conform de betreffende geluidrapporten.

  Geluidabsorptie wordt uitgedrukt in nagalmtijd (T) in seconden. Het bepaalt de galm in de ruimte. De nagalmtijd wordt beïnvloed door de absorptiecoëfficiënt (?w) van het betreffende materiaal. Knauf garandeert de geluidabsorptie conform de betreffende akoestische rapporten.

  De thermische isolatie van een systeem wordt uitgedrukt in een warmteweerstandscoëfficiënt (Rc-waarde). Deze Rc-waarde geeft de mate aan waarin de constructie weerstand biedt tegen temperatuurswisselingen. Knauf garandeert de thermische isolatie conform de betreffende rapporten.

  De inbraakwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in een inbraakwerendheidklasse WK2, WK3 of WK4. Deze inbraakwerendheidklassen geven de minimale tijd aan dat de constructie bestand is tegen inbraak. Knauf garandeert de inbraakwerendheid conform de betreffende rapporten.

  De kogelwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in een kogelwerendheidklasse FB. Deze kogelwerendheidklasse geeft aan dat de constructie bestand is tegen kogels van een vuurwapen zoals omschreven in de betreffende FB-klasse. Knauf garandeert dat de systemen die getest zijn op kogelwerendheid voldoen aan klasse FB4 (handvuurwapens) conform de betreffende rapporten.

  Indien in een ruimte sprake is van röntgenstraling, ten gevolge van röntgendiagnostiek of röntgentherapie met lage vermogens, dan zal deze ruimte moeten worden afgeschermd. De stralenwerendheid van een systeem wordt uitgedrukt in een equivalent van de looddikte. Knauf garandeert de stralenwerendheid conform de betreffende stralingsrapporten. 

  De vochtwerendheid van een systeem geeft aan of een constructie bestand is tegen vocht (water). Knauf garandeert de vochtwerendheid van de met Aquapanel beproefde systemen conform de betreffende rapporten.

  De luchtzuiverende werking van een systeem zorgt voor absorptie van schadelijke en hinderlijke vluchtige stoffen. Deze luchtzuiverende werking is te danken aan de minerale stof zeoliet, die deze stoffen 'katalytisch' afbreekt. Knauf garandeert de luchtzuiverende werking conform de betreffende rapporten.