• Produse & Sisteme
 • Divizii
 • Documentație
 • Header anunțuri

  Anunțuri de interes public

  Anunț 12 martie 2024

  S.C. KNAUF GIPS S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru proiectul "SCOATERE TERENURI DIN ZONA INUNDABILĂ ȘI PUNERE ÎN SIGURANȚĂ, ÎMBUNĂTĂȚIRE TEREN PENTRU FUNDARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE" în oraș Huedin, strada Gării, nr. 64C, județul Cluj.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la următoarea adresă web: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

  Huedin, 12 martie 2024

  Anunț 14 martie 2023

  S.C. KNAUF GIPS S.R.L. anunță publicul interesat asupra declanșării etapei încadrare, conform HG nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „PUD pentru Unități de Producție KNAUF, racorduri la utilități și la căi de comunicație" în orașul Huedin, str. Gării nr. 64C, județul Cluj.

  Prima versiune a PUD poate fi consultată la punctul de lucru Knauf Gips SRL, din 407010 Aghireșu Fabrici, județul Cluj, Strada Principală nr. 266A, în zilele de luni - vineri între orele 9.30 - 12.00.

  Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii la APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 0264-410720, fax 0264-410716, email: http://apmcj.anpm.ro după următorul program: luni - joi între 9.00 - 14.00 și vineri între 9.00 - 13.00.

  Huedin, 14 martie 2024