• Produse & Sisteme
 • Divizii
 • Documentație
 • SOLUȚII PENTRU PROTECȚIA LA FOC A CLĂDIRILOR

  SOLUȚII PENTRU PROTECȚIA LA FOC A CLĂDIRILOR

  protectie-incendii_0

  Știați că 70.000 de persoane sunt spitalizate în fiecare an ca urmare a incendiilor, 4.000 de oameni mor anual în incendii (majoritatea din cauza fumului), 126 mld euro sunt pagubele pricinuite anual de foc, 90% dintre incendiile din UE s-au produs în clădiri (ne petrecem 90% din timpul nostru în astfel de clădiri), mai mult de 2 milioane de incendii sunt raportate în fiecare an în Europa! 

  Funcția de protecție la incendii este necesară pentru prevenirea distrugerii structurii clădirii în cazul incendiilor și în felul acesta, de a permite persoanelor să iasă în siguranță din clădire. 

  Normativul care reglementează siguranța la foc a clădirilor este Indicativul P 118-99, din păcate datând din 1999, care este de mulți ani în revizuire și dezbatere publică, fără însă a se contura într-o formă finală care să reglementeze de o manieră mai strictă siguranța la foc a clădirilor.  

  Clasificarea produselor de construcții în ceea ce privește reacția la foc conform EN 13501-1 este cunoscută sub numele de "Euroclass". Există 7 clase: A1, A2, B, C, D, E, și F. Alte clasificări complementare claselor A2, B, C, D, E sunt pentru: emisii de fum s1, s2, s3 și picături arzânde d0, d1, d2. 

  Produsele clasificate în clasă A1 nu contribuie la propagarea sau dezvoltarea focului, inclusiv în cazul focului complet dezvoltat, nu degajă emisii de fum și nu produc picături arzânde.

  Produsele Knauf Insulation din fibre minerale sunt incombustibile și au cel mai ridicat nivel de protecție la incendiu, având clasă A1.   

  Rezistența la foc a construcțiilor se evaluează pentru întregul sistem, nu pentru produse specifice. Pentru structurile concepute ca sistem, de regulă rezistența la foc are simbolul ,,REI“ (pentru elemente portante - pereți de cărămidă, BCA, acoperișuri tip terasă, planșee) sau "EI" (elemente neportante - pereți de gips-carton), unde: 

  • R reprezintă capacitatea portantă și stabilitatea

  • E reprezintă integritatea

  • I reprezintă izolația

  REI sau EI este asociată cu o valoare care reflectă timpul în minute (de exemplu: REI 30 - rezistă 30 minute), în care structura rezistă la incendiu.

  Testele la foc ale sistemelor complete prevăd criterii de testare stricte, având componente funcționale cu parametri specifici fiecărei încercări. Majoritatea sistemelor care au fost testate și clasificate pentru rezistență la incendiu recomandă utilizarea în cavitatea interioară a pereților despărțitori o izolație din fibră minerală.  

  Producătorii și furnizorii de sisteme complete (ex. Knauf - producător de sisteme de gips carton) asigură în documentația lor configurații testate și complet funcționale, ce includ clasificări de rezistență la foc de tip REI. În fiecare configurație, există o cerință definită clar privind tipul de izolație termică, inclusiv grosimea minimă și numărul de straturi. Materialele Knauf Insulation, din vată minerală bazaltică, combinate cu sistemele din gips carton Knauf, pot ajunge pană la EI 180 rezistență la foc. 

  Componentele structurale sunt evaluate din două perspective. Una este contribuția lor la intensitatea incendiului și cea de-a doua este evaluarea proprietăților materialelor utilizate, cele care le clasifică pentru riscul la incendiu și cele care determină stabilitatea și capacitatatea de portanță din timpul oricărui incendiu care s-ar putea produce. 

  Siguranța la foc este deosebit de importantă pentru funcționarea fără risc de incendiu a clădirilor, fiind necesar după caz o delimitare în compartimente separate în caz de incendiu a anumitor încăperi, protecție suplimentară pentru clădirile care au în vecinătate construcții înalte, etc.

  Ca producător de vată minerală de sticlă și vată minerală bazaltică, Knauf Insulation acordă o foarte mare importanță protecției la foc a clădirilor. Atât vata minerală de sticlă cât și vata minerală bazaltică sunt materiale incombustibile, cu euroclasa de reacție la foc A1. Cu toate acestea, datorită compoziției și a punctului mai mare de topire, vata minerală bazaltică, este recomandată pentru aplicații ce necesită rezistență ridicată la foc.

  Astfel, vata minerală bazaltică are temperatura de lucru de pană la 700°C, iar vata minerală de sticlă de pană la 200°C. Knauf Insulation are cel mai complet portofoliu de produse pentru toate aplicațiile: acoperișuri, pereți exteriori, pereți de compartimentare, pardoseli, izolații tehnice (țevi, conducte, etc).

  CADRUL LEGISLATIV CU PRIVIRE LA PROTECȚIA LA FOC ÎN ROMÂNIA:

  • Normativ de siguranță la foc a construcțiilor: Indicativ P118-99 

  • Ordin nr. 431-2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor la foc 

  • Soluții cadru privind reablitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente; Indicativ SC007-2013  

  • Standarde de cost  pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe; Indicativ SC004-2012 

  • Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; Indicativ P118-2016 (Proiect în ancheta publică) 

  • Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme NP127:2009

  Pe scurt, pentru clădirile cu regim de înălțime de peste 28 de metri (12 etaje), anveloparea trebuie realizată integral numai din produse din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1, d0, această însemnând vată minerală bazaltică. 

  Pentru clădirile cu regim de înălțime de sub 12 etaje (28m înălțime) se utilizează termoizolații din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2, d0, dar în jurul ferestrelor și ușilor pe toate laturile exterioare se folosește material termoizolant din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1, d0, cu lățimea de minimum 0,30 m, adică vată minerală bazaltică. Ca variantă alternativă, mai des folosită în practică, aceste bordări de goluri din pereții exteriori, pot fi înlocuite cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1, d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m, adică vată minerală bazaltică (ca în exemplificările alăturate).

  termosistem_ro

  • Izolare termică în funcţie de conductivitatea termică specifică a produsului - economia de energie se traduce prin facturi mai mici la energie

  • Izolare fonică (la zgomot aerian şi abosorbţie acustică) datorită structurii fibroase

  • Material incombustibil, nu întreţine arderea şi nici nu emană gaze nocive sub acţiunea focului

  • Permeabilitate la vapori (peretele "respiră")

  • Fibrele de vată minerală sunt protejate de o substanţă hidrofobă

  • Rezistenţa în timp - roca bazaltică nu corodează şi nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi microorganisme, nu putrezeşte

  • Rigiditate superioară

  • Stabilitate dimensională - îşi păstează forma în timp

  • Montare şi tăiere uşoară

  Contactați-ne

  Nu ați găsit ceea ce căutați? Anunțați-ne și vom fi bucuroși să vă ajutăm personal.

  Knauf Insulation

  AFI Tech Park 1 Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, etaj 1, Sector 5, 050881, București