• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_fasadrenovering_02

  Fasadrenovering i Kungsbacka

  Knauf_fasadrenovering_02
  Knauf_fasadrenovering_01
  Knauf_fasadrenovering_04
  Knauf_fasadrenovering_03

  Tusentals bostäder i Sverige är drabbade av fuktproblem till följd av enstegstätade fasader. Knauf har lösningen.

  FASADBYTE

  Högt uppe på Kolla Backe står de sex husen och blickar ut över Kungsbacka park. Husen byggdes så sent som 2006, men 2014 stod det åter igen byggställningar runt husen. Bit för bit ersattes 3 000 kvadratmeter skadad fasad med frisk. Anledningen till fasadbytet är att det kröp in fukt i väggarna. I den enstegstätade lösningen, med tunnputs direkt på en cellplastskiva, har fukten ingenstans att ta vägen. Därmed kan den bakomliggande träkonstruktionen drabbas av fuktangrepp. Trästommen besiktigades och granskades noga. Det sprejades blått på det trä som skulle sågas bort och rött på det som skulle slipas.

  VENTILERAT FASADSYSTEM

  Därefter var det dags för Knauf ventilerat fasadsystem Aquapanel Outdoor med puts att ta plats. Samtliga detaljlösningar och komponenter är testade och verifierade av SP i Borås för att kunna få maximal trygghet och en lösning som håller för en lång framtid.

  Aquapanel Outdoor skruvas fast på en ventilerande fasadläkt, så att det blir en luftspalt på 25 mm. Fasadsystemet bygger på en total täthet mot inträngande vatten genom puts och skiva, också kallad regnskärm.

  Det som säkerställer tätheten är en kombination av noggranna utförda plåtbleck, tätningar runt anslutningar samt tryckutjämning i den väldimensionerade luftspalten. Om trycket bakom regnskärmen är lika stor som framför så trycks inte fukt in genom ytputs och skiva och anslutningar. Om det mot förmodan tränger in fukt vid fönster eller andra anslutningar, så ventileras och dräneras fukten ut.

  SP-CERTIFIERAD ENTREPRENÖR

  Murargänget från FC-Mureri skötte sedan skarvspacklingen mellan skivorna och därefter monterades startlister och hörnprofiler innan det var dags för att applicera grundputs och armeringsnät. Putsytan avslutades med en kulörsatt primer och ytputs. Renoveringen i Kungsbacka utfördes av RCC Göteborg (tidigare Granova Bygg).

  GOTT RYKTE GER FLER JOBB

  Knauf genomförde flera liknande projekt även i Lerum, Frölunda och på Hisingen med totala leveranser av 20 000 kvadratmeter Aquapanel Outdoor. Med tanke på att mellan 110 000 och 160 000 bostäder i Sverige beräknas vara byggda med enstegstätade fasader är behovet stort av ett tryggt och hållbart fasadsystem.