• Produkter & System
  • Division
  • Dokumentation
  • KnaufExterior011 (2)

    Mer än 45 miljoner pund investering i glasmineralull i Storbritannien

    Knauf Insulation presenterar flera investeringar i sina två anläggningar för glasmineralull i Storbritannien som kommer att öka kapaciteten men även förbättra produktutbud, tillgänglighet och hållbarhet till nytta för våra kunder. I St Helens kommer Knauf Insulation att investera mer än 40 miljoner pund för att öka anläggningens totala kapacitet med cirka 30 000 ton per år från slutet av 2023 till början av 2024 samt för att förvärva den stora närliggande anläggningen Pilkington Architectural från NSG Group. De främsta investeringarna i St Helens inkluderar följande: En större smältugn för att möjliggöra större kapacitet. Förbättrad fiberteknik för att kunna erbjuda ett ännu större produktutbud som omfattar nya, branschledande produkter med lägre lambdavärde och tjockare isolering. Tillverkningsutrustning för efterbehandling och förpackning av fler produkter och för att underlätta förbättringen av våra marknadsledande komprimerade förpackningar. Genom investeringarna förväntar sig Knauf Insulation en förbättring på 20 % när det gäller minskning av koldioxidutsläpp för produkter som kommer från anläggningen i St Helens, vilket överensstämmer med vår branschledande position inom hållbarhet. För att stötta den ökade tillverkningen har företaget även nått en principöverenskommelse om att förvärva Pilkington Architecturals närliggande anläggning från NSG Group för flera miljoner pund, ett belopp som omfattar avtal samt miljö- och strukturundersökningar. Anläggningen är totalt cirka sju hektar och innefattar industribyggnader med en total golvyta som överstiger 16 000 kvadratmeter. Detta omfattande förvärv möjliggör större lager- och förvaringsutrymmen samt en komplett logistikverksamhet kring den utökade anläggningen. Knauf Insulation investerar även mer än fem miljoner pund i förpackningsutrustning i sin Cwmbran-anläggning för att möjliggöra tillverkning av skivor i glasmineralull utöver anläggningens befintliga produktion av rullar och lösull. Detta innebär att företaget kan optimera sin miljöpåverkan från tillverkning och logistik i Storbritannien, öka tillgängligheten för kunderna och minska sina lastbilstransporter med upp till 2 miljoner kilometer per år. – Detta är en spännande utveckling för vår verksamhet och för de båda tillverkningsanläggningarna för glasmineralull i Storbritannien. Investeringarna bidrar till att följa med den förväntade tillväxten som drivs på av framtidens bostadsstandarder och den förbättrade energieffektiviteten i nya byggnader samt fler renoveringar av befintliga byggnader. Utvecklingen är oerhört viktig i vår satsning för att hantera levnadskostnader i kris, för att hantera klimatförändringar och skapa energitrygghet, säger Neil Hargreaves, verkställande direktör för Knauf Insulation i norra Europa. – Utöver den ökade kapaciteten till stöd för både den inhemska och utländska försäljningen är vi glada att kunna sänka våra lambdavärden och lansera nya produkter med tjockare isolering på den brittiska och irländska marknaden. Detta är i linje med vårt mål att hela tiden skapa innovationer och ge våra kunder de bästa obrännbara isoleringslösningarna både när det gäller glasmineralull och stenmineralull. Alla investeringarna kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp från våra produkter och våra anläggningar, vilket överensstämmer med vår hållbarhetsstrategi ”For a Better World”, berättar Dominique Bossan, VD för Knauf Insulation i Europa, Mellanöstern och Asien.