• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • SPRAYTEC: UNIK METOD SOM KRÄVER ABSOLUT REN GLASFIBERULL

  knaufsolna13
  • By itradmin

  • oktober 23, 2018

  Magenta_Placeholder_knauf.com

  Recepturen för det vattenbaserade och miljögodkända tvåkomponentsbindemedlet är en väl bevarad hemlighet. Och den fungerar bara ihop med den specialproducerade rena glasfiber som Knauf Insulation tillverkar. Resultatet: en effektiv och tidsbesparande metod att spraya isolering i tak.

  Den aktuella uppdragslistan visar att metoden SprayTec vinner allt mer mark, här finns SE-Bankens huvudkontor i Stockholm, Tele2 Arena och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

  – Ja, allt fler upptäcker fördelarna med SprayTec, men det skulle inte fungera utan den speciella ”spray blowing wool” som Knauf Insulation förser oss med. Vi får den direkt från deras fabrik i Wales, i dagsläget 700–800 ton om året.

  – Därför kallar jag inte Knauf Insulation för leverantör, de är vår absolut viktigaste partner som vi har haft en lång relation med och som vi är mycket nöjda med, säger Björn Jaconelli.

  Den speciella isoleringstekniken har sitt upphov i den uppfinning som två franska kemister gjorde på 80-talet. Deras vattenbaserade tvåkomponentsbindemedel blev tillsammans med glasull från Knauf Insulation en effektiv isolering i väldigt krävande miljöer till sjöss, mest i fartyg och oljeplattformar.

  BYTTE BRANSCH

  Men för drygt tio år sedan, 2007, köpte de nuvarande ägarna bolaget Ovacon med både patent och varumärke för att satsa på byggbranschen.

  – Då var 95 procent av omsättningen marina applikationer, mest varvsindustrin i Sydkorea. I dag står konstruktioner för lika mycket, säger Björn Jaconelli.

  Ovacon i dag har ett 20-tal installatörer i Sverige som bildar team, beroende på jobbets omfattning, samt ett antal kontraktörer i bland annat Finland, Norge och Polen som utbildats och licensierats av Ovacon.

  – Allt fler upptäcker fördelarna med SprayTec och de stora byggarna, som Skanska, Peab och NCC, anlitar oss. Men fortfarande handlar det mycket om att informera och förklara hur metoden fungerar.

  FAKTA SPRAYTEC

  Först sprayas ytan med ett tunt lager bindemedel.

  Därefter sprutas blandningen av bindemedel och glasull på. Ytan jämnas till med en ”murslev” och är övermålningsbar med vanlig akrylatfärg när det torkat.

  Isoleringen kan sprutas på i flera lager, upp till 300 millimeter, utan fästpunkter.

  Isoleringen har tre funktioner, den är ljud-, kondens- och värmeisolerande. För att maximera brandskyddet vid vissa installationer används stenull.

  SprayTec finns i flera spektakulära byggnaders tak, som Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris och Tele2 Arena i Stockholm.

  Magenta_Placeholder_knauf.com