• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Insulation_ForABetterWorld-2022-Newsbanner

  Ta del av vår årsrapport för 2022: "Insulation Matters"

  By Annika Gillholm december 02, 2022

  Vi är stolta över att kunna presentera vår årsrapport för 2022 "Insulation Matters" - FOR A BETTER WORLD! Dominique Bossan, VD för Knauf Insulation Europe/Middle East/Asia och medlem av Knaufs koncernledning, säger: "Det råder ingen tvekan om att 2022 har varit ett utmanande år. Men än en gång har vårt team antagit utmaningen. Det som verkligen gör våra medarbetare unika är deras engagemang. Vår årsrapport för 2022 återspeglar detta." " Även om våra kommande hållbarhetsmål är ambitiösa så håller vi oss till dem och ser till att genomföra dem. Vi rör oss i rätt riktning och ökar våra resurser för att nå våra nya ambitiösa mål." År 2022 har också varit en milstolpe i våra ambitioner att jobba för en cirkulär ekonomi. Bland annat har vi lanserat vår banbrytande återvinningsanläggning i Visé, Belgien. Marc Bosmans, Group Sustainability Director för Knauf Insulation, säger "En av årets höjdpunkter har varit öppnandet av vår återvinningsanläggning för glasmineralull, vilket är ett stort steg framåt för att hjälpa oss att uppfylla vårt åtagande att ta tillbaka 25% av kundavfallet från arbetsplatser, som en del av vår For a Better World-strategi." “For a better world” har focus på: CREATE BETTER BUILDINGS Hur vi förespråkar en bättre värld genom byggnadsrenovering och varför globala ledare bör prioritera energieffektivitet. PUT PEOPLE FIRST Hur vi fortsätter att uppnå ytterligare säkerhetsförbättringar, samtidigt som vi stärker våra anställda genom mångfalds- och inkluderingsinitiativ och vidtar målmedvetna åtgärder på lokal nivå. ACHIEVE ZERO CARBON Hur vi intensifierar initiativen för att minska våra utsläpp av växthusgas med 15 % till 2025 – vi kallar det en revolution för minskade koldioxidutsläpp. DELIVER A CIRCULAR ECONOMY Hur Knaufs Heraklith Wood Wool lyckades uppnå sitt mål om noll avfall till deponi – två år tidigare än planerat.

  Läs hela hållbarhetsrapporten här: