• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Sustainability

  HÅLLBARHET

  Knauf_Hållbarhet_01

  EN DEL AV NÅGOT STÖRRE

  Varje gipsskiva, flis av stål eller bit av puts påverkar världen omkring oss. Varje beståndsdel vi skapar är en del av något större. Ett hus, ett hem, ett samhälle där äldre generationer utvecklas och nya kommer till liv. Där framtiden väntar runt hörnet och planetens resurser ständigt sätts på prov. Med historien i ryggen och framtiden i åtanke skapar vi hållbara produkter ämnade för morgondagens samhälle. Genom att göra aktiva val i alla våra led tar vi ansvar för kommande generationer. Oavsett om det handlar att byta lastbil mot tåg eller skapa nya miljövänliga förpackningar, gör vi det vi kan. För framtiden, samhället och världen omkring oss.

  Knauf_Värderingar_01

  HÅLLBARHETSVISION

  Visionen för Knauf är att vara en del av något större. Allt vi producerar påverkar världen omkring oss, oavsett om det handlar om att våra gipsskivor blir till en vägg i förskola, ett tak i en operationssal eller ett golv i studentlägenhet. Tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra aktörer kan vi skapa en bättre, mer ekonomiskt gynnsam och hållbar framtid.

  Vi vill vara ett konkurrenskraftigt och hållbart företag för våra kunder, medarbetare och andra intressenter. Vi uppfyller alla lagkrav, men vi vill vara bättre än så. Vår hållbarhetsstrategi baserar vi på FN:s Agenda 2030 samt Bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045. Våra arbetssätt ska genomsyras av en vilja att göra det ”lilla extra”: vi ska ständigt förbättras och ha kundens bästa i fokus samt skapa en trygg och säker arbetsplats som leder till engagemang och ständig förbättring. På det sättet kommer vi att bli långsiktigt konkurrenskraftiga och samtidigt kunna bidra till ett hållbart samhälle. De grundläggande värderingarna gäller inom hela Knauf-gruppen och bygger på fyra hörnstenar som ger vägledning för vårt sätt att tänka och agera.

  Knauf_Globala målen_01

  VÅRA MÅL – EN DEL AV AGENDA 2030

  År 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Genom denna har FN:s 193 medlemsländer förbundit sig till att uppnå 17 globala mål fram till 2030.

  Vi på Knauf har tagit avstamp i dessa mål när vi har utvecklat vårt eget hållbarhetsarbete. Vi följer och stödjer förstås samtliga 17 mål, men fem av dem är av extra stor vikt för oss: områden där vi genom vår verksamhet kan göra stora insatser. Det är tydligt att bygg- och anläggningssektorn har en betydande roll i arbetet med att minska jordens klimatpåverkan och vi ställer oss bakom dess färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala till år 2045. Med verktyg som livscykelanalyser identifierar vi fokusområden för vårt hållbarhetsarbete och våra egentillverkade produkter har tredjepartsverifierad EPD. Tillsammans med externa partners arbetar vi för att utveckla cirkulära lösningar inom byggbranschen med fokus på våra produkter och tjänster.

  VÅRA UTVALDA FN-MÅL

  Följande fem FN-mål är extra viktiga för oss på Knauf och spelar en betydande roll i vårt hållbarhetsarbete. Till varje mål har vi kopplat åtgärder som är betydelsefulla vägvisare i vårt arbete. 8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT Bedriva intern utbildning inom hållbarhet och andra områden som främjar såväl ekonomisk tillväxt som en god tillvaro i arbetet. 9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR Fortsätta med att bedriva produktutveckling som sker efter våra kunders behov och i linje med vår hållbarhetsstrategi. 11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Utveckla och producera hållbara produkter som bidrar till inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer. 12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION Öka andelen återvunnet gips. Ta fram hållbara och miljövänliga förpackningar. Sträva mot miljövänlig energi i tillverkningen. 13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA Långsiktigt arbeta för att utveckla ett grönare sortiment. Minska CO2-utsläppen genom optimering av logistik och transport. ÖVERGRIPANDE MÅL: Klimatneutrala 2045

  Knauf_Hallbara transporter_01

  Hållbara lösningar

  Vårt mål är att minska klimatavtrycket i hela vår produktionskedja och kontinuerligt förbättra våra tjänster

  Ladda ner vår hållbarhetsrapport här

  [HR-KI] Full stage background image - green

  Vi är ISO-Certifierade

  Vi är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade

  Läs mer om hur vi tillsammans kan jobba för att återvinna gips

  Hållbarhetsfrågor?

  Kontakta Sara Ervasti

  Sara Ervasti
  Hållbarhetsansvarig

  Knauf