• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Arbetsmiljö Säkerhet_01

  Arbetsmiljö och säkerhet

  Knauf_Arbetsmiljö Säkerhet_01

  ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

  För att säkerställa att vi uppfyller samhällets krav samt våra egna utfästelser i vår arbetsmiljöpolicy har vi valt att certifiera vårt sätt att arbeta med arbetsmiljö genom att följa kraven i ISO 45001. Det betyder regelbundna besök av externa revisorer som genomlyser vårt arbetsmiljöarbete.

  Vi har kontinuerliga möten med skyddskommittén och skyddsronder för att identifiera risker och åtgärda dessa. Skyddskommittén deltar i planeringen av vårt arbetsmiljöarbete och följer även upp effekten av våra åtgärder, detta för att sedan ta ställning till om vårt arbetsmiljöarbete är tillräckligt effektivt för att uppfylla våra utfästelser.Ett av våra viktigaste områden är säkerhet för personal, både egen och externa medarbetare som vistas i våra lokaler. Säkerhetsföreskrifter kommuniceras genom TV-skärmar, tavlor, broschyrer samt muntlig genomgång för externa besökare och nyanställda. Varselväst och skyddsskor ska alltid användas i fabrik och lager.

  För att fånga upp brister och förbättringsförslag i våra verksamheter använder vi ett gemensamt verktyg för registrering av olyckor och arbetsmiljörapporter. Däri kan vi följa och säkerställa att allt blir hanterat på rätt sätt. Medarbetarna uppmanas att alltid rapportera händelser.

  Arbetsmiljörapporteringen är mycket viktigt, då den ligger till grund för förbättringsarbetet avseende säkerhet. Målet var att ha noll olyckor med sjukfrånvaro samt att registrera minst 1500 händelserapporter.

  Under 2021 har vi rapporterat mer än 2000 händelser (inklusive bra och förebyggande åtgärder) men tyvärr även en allvarlig olycka med sjukfrånvaro.