• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Arbetsmiljö Säkerhet_03

  Digitalt system ökar säkerheten hos chaufförerna

  Knauf_Arbetsmiljö Säkerhet_03

  I Knauf Danogips fabrik i Åhus produceras stora mängder gipsskivor. Varje dag passerar lastbilar från hela Europa fabriken för att både lossa och lasta gods. En viktig process där framför allt säkerheten är i fokus.

  När chaufförerna anlänt till fabriken i sina lastbilar är det viktigt att de tar del av de villkor som gäller för lossning och lastning. När villkoren lästs igenom får chauffören tillgång till de dokument som behövs för att kunna genomföra processen.

  Tidigare fick chaufförerna ta del av villkoren manuellt genom en broschyr med information på svenska och engelska men idag finns i stället all information konkret samlat på en digital pekskärm. Här kan chaufförerna smidigt välja vilket språk de vill ha information på och sedan i några få steg läsa om säkerheten och arbetsgången på sitt modersmål.

  När alla steg är lästa och godkända skrivs de nödvändiga dokumenten ut och chaufförerna kan fortsätta processen.

  Genom att digitalisera processen sparas inte bara tid, risken för säkerhetsfel minskar också. Chaufförerna får informationen enkelt och smidigt samtidigt som de inte behöver oroa sig för några språkbarriärer. Det resulterar i en säker och effektiv process som gynnar hela produktionskedjan.