• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_SOCIALT ANSVAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER_01

  Socialt ansvar och mänskliga rättigheter

  Knauf_SOCIALT ANSVAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER_01

  SOCIALT ANSVAR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

  Vi följer allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) från 1948.

  Knauf i Sverige verkar till största delen på en nationell marknad där vi ser det som en självklarhet att stödja och respektera mänskliga rättigheter.Vi och våra leverantörer respekterar, som ett minimum, gällande lagar i de länder där vi bedriver verksamhet.Alla anställda inom Knauf har föreningsfrihet, rätt att organisera sig och rätt till kollektiva förhandlingar enligt gällande lagar. För minimilöner, övertidslöner och arbetstider uppfyller vi alla lagar och förordningar. Mångfald och jämlikhet är två viktiga hörnstenar som vi arbetar aktivt med inom verksamheten. Vi har en nolltolerans mot alla typer av diskriminering. Hos oss är alla lika värda och lika viktiga oavsett kön, etnicitet, religion, utbildning eller yrke. Våra utfästelser och mål finns dokumenterade i vår jämställdhetsplan.

  Knauf förväntar sig att dess leverantörer erkänner sina arbetstagares grundläggande rättigheter och förbinder sig att respektera dem och behandla arbetstagare med värdighet och respekt, i enlighet med det internationella samfundets förståelse. Leverantörerna skall särskilt följa följande bestämmelser:

  • Fritt val av anställning

  • Inget barnarbete

  • Ersättning och förmåner

  • Antal arbetstimmar

  • Icke-diskriminering

  • Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar

  • Hälsa och säkerhet

  • Arbetsvillkor