• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Referenser_01

  Domstolsbyggnaden i Malmö

  Knauf_Domstolsbyggnaden Malmö_07
  Knauf_Domstolsbyggnaden Malmö_04
  Knauf_Domstolsbyggnaden Malmö_08
  Knauf_Referenser_01
  Knauf_Domstolsbyggnaden Malmö_03
  Knauf_Domstolsbyggnaden Malmö_05

  Malmös nya landmärke. I domstolsbyggnaden kommer Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö att husera. Jörgen Olander, säljare på Knauf, bidrar i rollen som rådgivare till Peab och har i detta projekt inkluderat flera delar ur Knauf breda sortiment.

  Den omfattande byggnationen består av en huskropp med fyra våningar. Ovanpå kroppen byggs fem torn, förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Fasaden skiftar i uttryck, från att bestå av tegelfasad i botten till att blandas med glas i tornen. Ju högre tornen reser sig, desto mer tar glasfasaden över. I toppen består fasaden enbart av glas.

  HÖGSTA MILJÖKLASS

  I byggnaden som rymmer ca 34 000 kvadratmeter ska 40 förhandlingssalar ta plats, vilket innebär att domstolsbyggnaden blir en av landets största i sitt slag.

  Domstolsbyggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Med det kommer mycket höga krav på miljön, till exempel tillåts inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav.

  Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab:

  – Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli ännu en byggnad med karaktär i Malmö stad. Det är höga miljökrav för byggnaden, vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö.

  Knauf bistår Peab med produkterna Classic board, Humid board, innerväggsstål och ytterväggsstål.

  DOMSTOLSBYGGNADEN I MALMÖ

  Byggstart: 2020 Entreprenör: Peab. Planerad verksamhetsstart: 2022 Knauf har levererat: Classic board, Humid Board, innerväggsstål, ytterväggsstål.