• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Media Evolution Malmö_05

  Media Evolution City

  Knauf_Media Evolution Malmö_05
  Knauf_Media Evolution Malmö_08
  Knauf_Media Evolution Malmö_06
  Knauf_Media Evolution Malmö_01
  Knauf_Media Evolution Malmö_02
  Knauf_Media Evolution Malmö_04
  Knauf_Media Evolution Malmö_07

  Media Evolution City i Varvsstaden i Malmö har tilldelades 2012 Årets Stadsbyggnadspris. PEAB har varit totalentreprenör för projektet och Knauf har bland annat levererat innerväggar, utfackningsväggar och delar av innergolvet till den prisbelönta kontorsfastigheten på gamla Kockumsområdet i Malmö.

  SPECIELL KARAKTÄR

  Det har gjorts en om- och tillbyggnad av en före detta varvshall till kontorslokaler. Totalt handlar det om cirka 9 000 kvadratmeter i tre respektive fyra plan. Det är Wihlborgs Fastigheter som äger fastigheten och det är den danska arkitektfirman Juul Frost som ritat om- och tillbyggnaden. Den ursprungliga tegelfasaden mot Stora Varvsgatan har bevarats och den nybyggda glasklädda fasaden har fått en speciell karaktär genom att den lutar nästan en meter utåt från det nedersta till det översta planet.

  UTFACKNINGSVÄGGAR I STÅL

  Den lutande fasaden ställde speciella konstruktionskrav och utfackningsväggarna byggdes helt i stål. Det har använts 195 millimeters stålreglar, en 70 millimeter stomme på insidan och en 45 millimeter z-profil på utsidan. Till ett 200 kvadratmeter upphöjt innergolv i den nya byggnaden har PEAB använt Knaufs lätta stålbjälklag (SBS). Det är en smart konstruktion som är betydligt vanligare i Danmark än i Sverige.

  SMARTA BYGGLEVERANSER

  Knauf levererade inte enbart material till bygget utan har också hjälpt till med mängdberäkning och en rad tekniska lösningar. Det har lyfts in Classic Board, Fireboard och stålreglar genom det öppna bjälklaget efter hand som det byggdes uppåt i den nya fastigheten. I våtutrymmena användes Humidboard.

  LIMMAR INNERVÄGGSGIPSEN

  All Classic Board har limmats. Också i den översta våningen med en takhöjd på fem meter har limsprutorna ersatt skruvdragarna.

  JURYNS MOTIVERING

  Byggnaden är ett exempel på en partiell ombyggnad där byggherren tillsammans med beställare och arkitekt på ett positivt sätt tagit tillvara den ursprungliga tegelfasaden mot Stora Varvsgatan och tillfört en helt ny skapelse mot gårdssidan och torrdockan. Den nya blir en stark kontrast mot den omgivande bebyggelsen men samtidigt en ny accent som sticker ut och vill annonsera det kreativa och innovativa som pågår innanför skalet.