• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Servicebyggnad Malmö_07

  Servicebyggnad i Malmö

  Knauf_Servicebyggnad Malmö_07
  Knauf_Servicebyggnad Malmö_04
  Knauf_Servicebyggnad Malmö_01
  Knauf_Servicebyggnad Malmö_05
  Knauf_Servicebyggnad Malmö_06
  Knauf_Servicebyggnad Malmö_02
  Knauf_Servicebyggnad Malmö_03

  I december 2013 fattade Regionstyrelsen beslut om att godkänna prioriterade investeringar för ny- och ombyggnationer, där Malmö sjukhusområde är en del. Investeringarna omfattar bland annat en servicebyggnad med tillhörande kulvertsystem. Servicebyggnaden ska uppföras i hörnet av John Ericssons väg/Inga Marie Nilssons gata.

  STORT ÅTGÄRDSBEHOV

  Skånes universitetssjukhus i Malmö har i dagsläget många mindre vårdavdelningar vilket är ineffektivt. Avdelningarna är utspridda över sjukhusområdet och gör det svårt att få ett optimalt resursutnyttjande vid temporär över- och underkapacitet vid de olika avdelningarna. Även operationsverksamheten är utspridd på området och fysiskt i stort behov av åtgärder. Därtill behöver kulvertsystemet för transport och teknik kompletteras och uppgraderas.

  KVALITETEN SITTER I VÄGGARNA

  Projektet kommer att bli logistiskt krävande, med hög komplexitet och stora flöden av gods, textil och avfall. Uppdraget kommer till stor del att handla om robusthet, teknisk försörjning och logistiklösningar. Byggnaden ska uppföras enligt kraven för Miljöbyggnad, minst nivå Silver, uppfylla PTS (programteknisk standard) samt följa Region Skånes allmänna riktlinjer för hållbarhet. I rollen som leverantör till Peab bidrar Knauf med produkter till invändiga lättväggar.

  SERVICEBYGGNAD MALMÖ SJUKHUSOMRÅDE

  Byggstart: 2018 Entreprenör: Peab. Planerad inflyttning: 2024 Knauf har levererat: Skenor, reglar, TB-vinklar, L-vinklar, standardgips, brandgips, våtrumsgips och hårdgips.