• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_samhällsengagemang_02

  En viktig del av bygden

  Knauf_samhällsengagemang_02

  När produktionen startade för drygt 40 år sedan var arbetarna få, men under årens lopp har både verksamheten och personalstyrkan utökats. I dag är Knauf en av Åhus största arbetsgivare. De flesta medarbetarna är hemmahörande i kommunen, men många reser också till jobbet från närliggande kommuner.

  Idag har vi en betydelsefull roll för Åhus samhälle. Förutom att vara en av kommunens största arbetsgivare bidrar Knauf till den lokala företagsverksamheten i Åhus. Genom långsiktigt fokus på tillväxt och resultatförbättring bidrar vi med ekonomisk tillväxt i regionen.

  SPONSRING OCH ENGAGEMANG

  Vi är mer än produkterna vi producerar och på Knauf vill vi bidra till ett bättre samhälle även utanför de områden som rör vår verksamhet. Genom att engagera oss i olika organisationer och föreningar kan vi som företag ge tillbaka till världen runt omkring oss: ett sätt att visa medmänsklighet, men också ett sätt att lära sig mer om vårt samhälle. Nya infallsvinklar och ny kunskap hjälper oss i vårt dagliga arbete och på resan mot en mer hållbar framtid.