• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_medarbetare_11

  We, you, together

  WE

  Stark sammanhållning genomsyrar kulturen inom Knauf. En kultur där hörnstenarna är våra gemensamma värderingar. Tillsammans utgör de fyra värderingarna den ram inom vilken vi arbetar och utvecklas. Ramen för vårt arbetsliv. Ramen för vår vardag. Ramen för det familjeföretag vi arbetar inom.

  YOU

  På Knauf ger vi dig möjligheten att utveckla din kompetens. Vi tror nämligen att din utveckling är avgörande för vår framgång som bolag. Hos oss har du också ett delat ansvar i att skapa framtidens Knauf. Du är delaktig i att forma din utveckling och din karriär.

  TOGETHER

  På Knauf drivs vi av en tydlig vision. Vi vill skapa ramarna för en bättre framtid. Tillsammans skapar vi goda resultat och driver hållbarhetsfrågan. Om att tänka utanför ramarna för hur vi bygger och lever. Med respekt för framtiden.