• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Produkter_01

  Kartongklädda gipsskivor

  Gipsskivor med kartong är ett delvis organiskt material. Som de flesta organiska material kan gipsskivor mögla under fuktiga förhållanden. Rätt hanterade och korrekt använda gipsskivor möglar inte. Följ våra anvisningar under detta avsnitt och vår information i produktblad och monteringsanvisningar för en kvalitativ konstruktion.

  Knauf kartongklädda skivor är som följer:
  • Classic Board

  • Secura Board

  • Solid Board

  • Reno Board

  • Safeboard

  • Step Board

  • Clima Board

  • Surface Board

  • Ceiling Board

  Arbetsmiljö

  Vid fackmässigt utförande och för en normalt ventilerad arbetsplats behövs inga särskilda åtgärder. Ytterligare information finns i säkerhetsdatablad och i anvisningar under respektive avsnitt nedan. Tänk även på att gipsskivor bredare än 900 mm inte ska användas om det går att undvika.

  TRANSPORTER

  Allmänt

  Gipsskivor bredare än 900 mm ska inte användas om det går att undvika. Det är även viktigt att skivans bredd och längd är lämplig med hänsyn till det utrymme där skivan ska monteras. Bestäm intransport- och hanteringssystem både för primärtransport och kompletterande materialtransport. Se till att placera skivorna så nära bearbetnings- och monteringsstället som möjligt för att undvika onödig manuell transport. Skivorna levereras i paket där de lagts med framsidorna uppåt. Lyft upp skivorna från paketet. Tänk på att framsidekartongen kan rivas sönder om skivorna dras över varandra. Hantera skivorna så att hörn och kanter inte skadas.

  Transport till byggplats

  Transporter ska utföras med täckta bilar så att skivorna är torra efter transporten oavsett väderförhållanden. Knauf gipsskivor levereras normalt med transportemballage i plast och kan även beställas med förstärkt väderskydd.

  Lastning och lossning

  Om lastning eller lossning sker vid regnväder ska detta utföras så att skivorna utsätts för ett minimum av regn.Exempel på åtgärder:

  • Låt ej paketen stå ute.

  • Gör provisorisk täckning under truck – eller krantransport mellan bil och lager.

  • Gör uppehåll i lastning/lossningen vid kraftig nederbörd.

  • Beställ plastemballerade paket.

  De små regnmängder som skivorna ändå utsätts för kan torka utan speciella åtgärder i lager eller i annan typ av byggnad.

  BEARBETNING

  Verktyg

  Gipsskivor är lätta att kapa. Skär igenom kartongen på framsidan med en gipskniv. Använd gärna vår gipsvinkel som hjälpmedel. Knäck därefter skivan över en skarp kant och skär igenom kartongen på baksidan.Om skivor ska spacklas samman till en obruten yta skall raka, skurna kanter och tillpassade skivkanter fasas före montage. Använd fashyvel, gipskniv eller sandpapper. Utskärningar vid öppningar utförs med en fintandad såg. Använd dock alltid en kniv till det långa snittet. Hål utförs med cirkelskärare eller sticksåg innan skivan monteras. Ska smala remsor skäras bort är det enklast att använda vår Kantskärare. Ett specialverktyg som skär igenom kartongen på skivans fram- och baksida på en och samma gång.

  Åtgärd vid skada

  Se reparationer.

  Arbetsmiljö

  Använd skivbock, en Transportvagn som kan fungera som arbetsbord eller annat lämpligt bord där du får en arbetshöjd som känns bekväm.Använd rekommenderade verktyg och hjälpmedel och se till att dessa är effektiva, t.ex. att knivar är vassa.Vid bearbetning av gipsskivor kan damm uppstå. Vid normalt handhavande och normalt ventilerad arbetsplats behövs inga särskilda åtgärder. Det allmänna dammgränsvärdet skall dock respekteras.

  LAGRING

  Allmänt

  Tiden mellan leverans och montage av byggskivor kan ofta vara flera månader. Under denna tid förvaras skivorna på en rad olika sätt och ställen.För obruten förpackning kontrollera regelbundet, oavsett lagring, att inte kondens/fukt bildas/samlas i paketen innanför plasten, kontroll bör göras minst en gång per vecka. Om kondens/fukt bildas/samlas vidta åtgärder för att kontrollera och eventuellt kassera samt torka skivorna. Regnvatten får ej samlas under paketen och tränga upp. Detta gäller även markfukt eller betongbjälklag under uttorkning.Säkerställ att transportemballage eller väderskyddet är utan åverkan så inte fukt tränger in. Undvik vatten- eller snöansamling på transportemballaget.

  Lagring inomhus

  Knauf rekommenderar att lagra byggskivorna inomhus. Skivorna ska lagras torrt och förvaras liggande på ett plant underlag av ströer med centrumavstånd max 600 mm.

  Byggnad under uppförande

  Om byggnaden är under uppförande och ej väder- och vindskyddad måste man använda Knauf väderskydd. Byggskivorna levereras med en plasthuv trädd över emballaget och tejpad runtom sidorna men är öppet mot nederkant. Byggskivor med Knauf väderskydd kan då lagras på hårdgjord yta, tex asfalt eller betong, under max 2 månader under normala väderförhållanden, undantaget hagel och storm etc.

  LAGRING UTOMHUS

  Kortvarig mellanlagring

  För obrutna förpackningar med transportemballage på hårdgjord yta, tex asfalt eller betong, kan lagring ske under högst 2 dagar under normala väderförhållanden, undantaget hagel och storm etc.

  Långvarig mellanlagring

  Man måste använda Knauf väderskydd för långvarig mellanlagring utomhus. Byggskivorna levereras med en plasthuv trädd över emballaget och tejpad runtom sidorna men är öppet mot nederkant. Byggskivor med Knauf väderskydd kan då lagras på hårdgjord yta, tex asfalt eller betong, under max 2 månader under normala väderförhållanden, undantaget hagel och storm etc

  Läs mer om hur du hanterar våra olika skivor