• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Planner suite_01

  DIGITALA VERKTYG

  PLANNER SUITE BIM-PLUGIN

  Produktivitetsverktyg för REVIT & ARCHICAD

  Som projektör är tidseffektiva processer och ett säkert arbetsflöde viktigt. Planner Suite är en helt ny digital lösning som är anpassad efter branschens behov och ger dig som projektör ett effektivare sätt att arbeta med lättbyggnadsteknik. Oavsett om det är innerväggar, ytterväggar, undertak eller något annat system du letar efter, så hittar du det snabbt och lätt med hjälp av Planner Suite.

  Introduktion

  Planner Suite är ett plug-in till Autodesk Revit och Graphisoft Archicad som utvecklats av Knauf. Planner Suite kommer lanseras inom hela Knauf och kommer att vara tillgängligt för projektörer i hela världen. Genom att använda Planner Suite vet du att du som projektör alltid arbetar med den senaste informationen och de senaste systemen. Detta minimerar risken för problem, både under projekteringsfasen och produktionsfasen. Med Planner Suite får du en helhetslösning för lättbyggnadsprojektering. Du hittar rätt lösningar, importerar systemtyper och verifierar och säkerställer systemens funktion i samma verktyg.

  Korta tekniska fakta

  Planner Suite är uppbyggt och centrerat kring ”System Finder” som både finns i vårt plug-in och på vår hemsida. Utöver det finns ett antal supportfunktioner och hjälpmedel för att underlätta ditt arbete med lättbyggnadsteknik. Här ser ni användargränssnittet för förstasidan av Planner Suite.

  Knauf Planner Suite 03

  System Finder

  ”System Finder” är första steget du tar för att hitta rätt system till ditt projekt. Här finns alltifrån innerväggar till undertak och uppdateras kontinuerligt för att alla system Knauf tillhandahåller ska finnas lättillgängliga för dig som projektör.

  I stället för att bläddra igenom otaliga väggtyper som inte uppfyller de krav du ställer på ditt system har du i ”System Finder” möjlighet att filtrera exakt efter de krav som ställs på systemet.

  Tex. kan du göra en filtrering på brandklass (EI 60), ljudreduktionsindex (R’w 44 dB), regelprofil (MR 95), väggens bygghöjd (6000 mm), våtrum (Ja) samt maximalt tillåtna CO2-avtryck per kvadratmeter vägg (A1-A3). Av de totalt drygt 450 system vi tillhandahåller under kategorin innerväggar med stålregelstomme och gipsskivor har vi då filtrerat fram fem väggsystem som uppfyller ställda krav.

  När du sedan hittat det system som uppfyller ställda krav för ditt specifika behov trycker du på ”Import”-knappen och väggen importeras till ditt projekt med korrekt lageruppbyggnad och med egenskaper kopplade till systemet. Man kan även jämföra system innan import genom att trycka på ”Add to compare” eller lägga till i sina favoriter genom att trycka på ”Add to favourites” för snabb åtkomst i andra projekt.

  knauf digitala verktyg 2

  Supportfunktioner

  Favourites Under ”Favourites” har du möjlighet att spara dina favoritsystem. De standardväggar eller undertak som är ofta återkommande i projekt läggs med fördel här för att få snabb åtkomst till dessa. Genom att lägga system i ”Favourites” kan du importera dessa direkt utan att gå genom ”System Finder”.

  Export Här får du en snabb överblick över vilka system hur många kvadratmeter som är modellerade i ditt projekt. Här kan du även få sammanfattande information över systemens egenskaper samt om något system inte överensstämmer med vår databas.

  Check data Alla system som importeras och modelleras i ett projekt stäms av kontinuerligt mot vår databas. Detta för att säkerställa att ni har den senaste informationen och att inga ändringar som förändrar systemets egenskaper går obemärkta förbi. System som importeras till er modell är fria att förändra enligt era egna önskemål med avseende på att lägga till eller ta bort skikt. Väljer man att göra detta kan systemets tekniska egenskaper förändras.

  Country & Language / Settings Här har du som projektör möjlighet att bestämma i vilket land projektet du arbetar med ska uppföras och vilket språk du vill ha dina egenskaper i. Arbetar med ett projekt i Sverige som ska uppföras i Danmark kan du välja Danmark som land. Då får du tillgång till de produkter och system som finns tillgängliga i Danmark. Som parameterspråk har du alltid möjlighet att välja mellan uppförandelandets språk och engelska.

  Det är även här man kontrollerar om man har senaste version av Planner Suite samt vilken metod man föredrar att använda när man söker i ”System Finder”.

  Contact & Support Här hittar du kontaktuppgifter till vår support som hanterar frågor som gäller lättbyggnadsteknik.

  Vill du veta mer om Planner Suite?

  Kontakta då vår Byggtekniska rådgivare/arkitektkonsult Philip Adrian

  Philip Adrian
  Philip Adrian
  Arkitektkonsult/Projekteringskonsult

  Knauf Sverige

  Testa våra digitala verktyg

  FAQ - PLANNER SUITE

  Planner Suite från Knauf är en uppsättning integrerade tjänster som hjälper planerare, arkitekter och generalentreprenörer på hela deras BIM-planeringsresa. Den erbjuder funktioner för att hitta, importera och uppdatera lämpliga BIM-objekt av Knauf Danogips produkter och system och integrera dessa. Planner Suite finns både som en webbläsarbaserad applikation och som en BIM plugin för Revit och ArchiCAD.

  Planner Suite hjälper till att öka effektiviteten och kvaliteten på din planeringsprocess. För det första hjälper den dig att hitta rätt Knauf Danogips-produkter eller system via en intuitiv och snabb sökfunktion. För det andra hjälper den dig att se till att dina BIM-modeller alltid är uppdaterade med en inbyggd datakontroll och möjligheten att uppdatera data med en enkel knapptryckning.

  Nej, Planner Suite och dess funktioner tillhandahålls utan kostnad.

  Du kan använda Knauf Planner Suite antingen som webbläsarbaserad webbapplikation eller som en BIM plugin för Revit och ArchiCAD. Ingen installation krävs för webbapplikationen. För BIM plugin kan du ladda ner installationsfilen från vår webbplats eller från Revit app store. Observera att vissa funktioner (som modellbaserad datakontroll och kvantitetsberäkning) endast är tillgängliga i BIM plugin.

  Ja, det gör det, både i webbversionen och i BIM plugin. I webbversionen har kunden tillgång till hela den tekniska dokumentationen från resultatsidan efter att ha gjort en systemsökning. I BIM plugin-programmet inkluderas den tekniska dokumentationen automatiskt i produkternas och systemens BIM-objekt.

  Man bör följa BIM-modellens riktlinjer utfärdade av BIM-programvaruleverantörerna så att planeringen passar ihop. Mycket är redan definierat i förväg av BIM-programvaran, så att man inte behöver ta hänsyn till så mycket i BIM-planeringen, vilket är grundläggande för optimalt samarbete.

  Funktionaliteten i Planner Suite uppdateras ständigt för att förbättra användarupplevelsen. För att säkerställa att du alltid använder den senaste versionen av programsviten har vårt BIM plugin en integrerad uppdateringsfunktion, vilket innebär att du bara behöver ladda ner den en gång.

  Det beror på. Du kan använda Planner Suite antingen som webbapplikation eller som en BIM plugin för Revit och ArchiCAD. Webbapplikationen kräver ingen installation och är användbar för planerare som snabbt behöver hitta lämpliga Knauf Danogips-produkter och system eller ladda ner dokumentation. BIM plugin erbjuder direkt integration i din BIM-programvara och möjliggör därmed ytterligare funktioner som direktimport av BIM-objekt, datakontroll av BIM-objekt och kvantitetsberäkningar baserade på befintliga BIM-modeller.

  Planner Suite finns för närvarande för ett brett utbud av Knauf Danogips vägg-, tak- och golvsystem i olika länder. Det exakta antalet och produkttyper och system som är tillgängliga beror på det valda landet.

  BIM står för Building Information Modelling och är ett nytt sätt att arbeta i byggbranschen för att skapa och dela byggnadsritningar med hjälp av ett specialiserat BIM-programvaruverktyg. BIM är mer än 3D-modellering och kan innehålla en mängd ytterligare information, som specifikationer, scheman och budgetar. Därför kan man se BIM-modellen som en digital tvilling av ett verkligt byggprojekt, som innehåller all information och gör denna tillgänglig för alla som är inblandade i projektet.

  Alla som idag använder BIM gör ett banbrytande arbete. Processerna och utbytet mellan byggområdena och användarna måste testas och anpassas om och om igen. Vår Planner Suite vill ta itu med denna utmaning och vara ett exempel på hur enkelt samspelet mellan planerare och andra parter i byggbranschen kan fungera.

  BIM erbjuder stor potential för att hjälpa planerare med deras dagliga uppgifter. BIM-användningen i många länder har därför ökat kraftigt de senaste åren, i vissa fall har den till och med fördubblats. Även om BIM-användningen varierar i de länder där vår lösning ska rullas ut, med siffror på mellan 19 % och 79 %, är BIM redan verklighet och något som hela tiden ökar i betydelse.

  Nej, du behöver aldrig duplicera arbetet. Knauf Planner Suite tar hänsyn till att inte alla intressenter använder BIM och låter djg därför enkelt exportera och dela allt som du har skapat i BIM-programvaran med andra utanför BIM-programvaran.