• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Manager and workers in warehouse

  Återförsäljare

  Glasullsskivor och rullar

  Vår glasullsskivor och glasullsrullar är flexibla och lätta. De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, de har robust karaktär, har högsta brandklass A1 (ej brännbara) och är CE-märkta. Snabb installation gör att de lämpar sig perfekt för en rad olika värme- och akustiska applikationer.

  Knauf Insulations isolering kan användas i så gott som alla väggar. Nya byggregler och normer kräver effektiv isolering. Detta kan uppnås antingen genom bättre isoleringsförmåga eller tjockare isoleringslager. Vid val av isolering bör faktorer som installationsvänlighet, hållbarhet, prestanda och kostnad vägas in. Knauf Insulations isolering ger även skydd mot brand och ljud men framförallt termisk förmåga. Knauf Insulations isolering är applicerbar i de flesta konstruktioner.