• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • 657547918

  Akustik

  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider var femte person i Europa av bullernivåer som utgör en allvarlig hälsorisk.

  Situationen tenderar dessutom att bli allt värre. Den allt tätare bebyggelsen i städerna medför en ökad bullernivå som har en mycket negativ inverkan på såväl produktivitet och prestanda som på det sociala livet.

  Så vad kan vi göra? Eftersom det inte alltid är möjligt att stoppa bullret vid källan är den effektivaste lösningen att isolera. Knauf Insulation erbjuder ett stort antal mycket effektiva bullerisolerande produkter och lösningar för användning i skiljeväggar, mellanväggar och golv vid nybygge, liksom för uppgradering av befintliga byggnader för att tillhandahålla bättre ljudisolering och ljudkomfort. De har dessutom mycket goda termiska egenskaper.