• Produkter & System
  • Division
  • Dokumentation
  • Fire Protection

    Brandsäkerhet

    Knauf Insulation erbjuder ett stort antal A1- och A2-klassade brandsäkra produkter för ade flesta byggändamål, från glasull med ECOSE® Technology, Supafil lösull till stenullsprodukter.

    Men det räcker inte att erbjuda brandsäkra lösningar. När byggnadsmiljön förändras, nya produkter och material installeras och nya innovativa byggmetoder introduceras, inte minst till följd av de nya bestämmelserna om energieffektivitet, menar vi att det är extremt viktigt att hela byggkedjan styrs av en effektiv reglering. Och den borde bland annat innebära att brandriskerna elimineras redan på planeringsstadiet.