• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Smart Construction Project management system concept, Engineer using a digital tablet on a construction site.

  En effektiv och produktiv industri

  Det industriella landskapet förändras snabbt och energieffektiviteten blir allt viktigare när industrin världen över söker sätt att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen utan att förlora konkurrenskraft.

  En stor del av denna förändring drivs fram via lagstiftning. I Europa köper och säljer man till exempel utsläppsrätter inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter. Industrin måste dessutom genomföra regelbundna energibesiktningar enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv.

  Den bästa lösningen på alla dessa utmaningar är inte komplicerad – det gäller helt enkelt att isolera bättre. Det sparar energi och pengar, skonar miljön och stärker konkurrenskraften.

  Knauf Insulation Technical Solutions har rätt produkter för alla isoleringsbehov inom industrin, från obrännbara nät- och lamellmattor till brandsäkra rörsektioner, högtemperaturskivor, tankskivor och bindemedelsfri lösull.

  Tänk dig en investering som är tillbakabetald på bara två månader! En rapport beställd av European Industrial Insulation Foundation (EiiF), som Knauf Insulation är medlem av, granskade flera konkreta exempel inom olika branscher och länder.

  För en kemianläggning i Frankrike var återbetalningstiden mellan två och fyra månader, med energibesparingar på 12 600 000 KWh per år till ett värde av mer än 505 000 euro per år.

  I ett raffinaderi i Italien var återbetalningstiden mellan ett och tre år, med energibesparingar på 1 021 958 KWh per år till ett värde av mer än 75 000 euro per år.