• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Visual new identity

  Vägen till nära noll- och nollenergibyggnader

  Woman engineer supervising construction of building with construction worker checking her tablet device

  Möjligheter och utmaningar

  Myndighetsregelverken trycker på för att minska den termiska ineffektiviteten i nya europeiska byggnader. Ett av de stora problemen som leder till energislöseri är dålig lufttäthet. Att åtgärda detta problem i samband med att man isolerar kan leda till betydande förbättringar av energieffektiviteten.

  Myndighetsregelverken trycker på för att minska den termiska ineffektiviteten i nya europeiska byggnader. Både nya och renoverade byggnader kommer nu att behöva vara verkligt energieffektiva. Detta faktum medför både stora möjligheter och oändliga tekniska utmaningar.

  Många äldre byggnader konstruerades till exempel med dubbelväggar och har stora ineffektiva håligheter som behöver fyllas ut. Många saknar isolering helt och hållet. Och även nya byggnader har sina utmaningar. Eftersom varje byggnad är utformad för att tillgodose kraven i den egna miljön finns det ingen lösning som passar alla.

  Vid nybyggnad kan man förstås lära av tidigare misstag, men det kommer fortfarande att finnas utmaningar då energieffektiviteten ska öka tills alla byggnader är så kallade nära-nollenergibyggnader, vilket kommer att vara obligatoriskt för alla nya byggnader i Europa.

  Ett av de stora problemen som leder till energislöseri är dålig lufttäthet. Att åtgärda detta problem i samband med att man isolerar kan leda till betydande förbättringar av energieffektiviteten.

  Vi rekommenderar vi en kombination av Knauf Insulations SUPAFIL-lösull eller glasull med ECOSE® Technology och Homeseal-produkter för att garantera lufttäta, isolerade bostäder.