• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Ecose_wool

  ECOSE® Technology

  Vår hållbara, biobaserade bindemedelsteknik med bevisad prestanda

  ECOSE® Technology är vårt revolutionerande, hållbara, biobaserade bindemedel* som används i alla våra glasullsprodukter och i de flesta av våra stenullsprodukter. Bindemedlet, som uppfanns för närmare femton år sedan, är inte bara unikt, utan även helt centralt i vår hållbarhetsstrategi.

  Alla våra produkter

  Det naturliga valet – De 5 främsta fördelarna

  Ett naturligt bindemedel:

  ECOSE® Technology innehåller inga tillsatser av fenol eller formaldehyd. Naturliga råmaterial ersätter de kemikalier som används i traditionella bindemedel.

  Lägre energiförbrukning:

  Produkter som tillverkas med ECOSE® Technology är mindre energiintensiva i jämförelse med mineralullsprodukter som tillverkas med traditionella formaldehydbaserade bindemedel, vilket ger minskad miljöpåverkan.

  Bevisad hållbarhet:

  Den överlägsna styrkan i våra biobaserade bindemedel gör produkter tillverkade med ECOSE® Technology mycket hållfasta.

  Optimal inomhusluft:

  Produkter som tillverkas med ECOSE® Technology bygger på naturliga råmaterial och har uppnått Eurofins Indoor Air Comfort Gold-standard, vilket visar på en hög kvalitet på inomhusluften.

  Enkel hantering:

  Känns mjukare och är enklare att hantera jämfört med våra produkter som tillverkas med kemikaliebaserade bindemedel. * Bindemedel används i tillverkningen av glas- och stenullsprodukter för att binda samman isoleringstrådarna.

  ECOSE Svensk

  Hur kan du se att produkten har tillverkats med ECOSE® technology?

  Produkter som är tillverkade med ECOSE® Technology har en naturligt brun färg så att du både kan se och känna skillnaden.

  All vår glasull och de flesta av våra isoleringslösningar i stenull är tillverkade med ECOSE® technology.