• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Glass

  Cirkulär ekonomi

  Deliver a circular economy

  Vi måste åstadkomma mer, med mindre resurser. Se hur vi kommer att minska, återanvända och återvinna - och hjälpa våra kunder att göra detsamma

  Vi kommer att hitta sätt att använda resurser med minimalt avtryck på miljön. Vi kommer inte att skicka något avfall till deponi. Vi kommer att minska miljöpåverkan från våra förpackningar.

  Vid sidan av våra fyra långsiktiga mål, har vi skapat delmål till 2025 som alla kan börja uppnå redan nu. Vi är övertygade om att de styrande ska ansvara över att processen går framåt för att uppnå dessa mål. Vi får inte lämna över problemet till nästa generation att hantera.