• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • produktens hållbarhet

  Hållbarhetsrapporter

  Miljöcertifieringar

  Vi är certifierade för några av de stora europeiska och lokala miljömärkena; Eurofins tar till exempel hänsyn till de strängaste kraven på utsläpp från produkter i hela Europa i sitt "Gold"- certifieringssystem för inomhusluft. Några andra exempel på etiketter som vi är certifierade för inkluderar Tysklands Blue Angel och den franska produkt emissions märknings förordningen.

  • Eurofins

  • Blue angel

  • PEFC / FSC

  • Greenguard

  Mer information om Green Building rating system Se våra hållbarhetsrapporter

  Våra produkter är registrerade i de lokala certifieringsorganen enligt AVCP systemen samt miljöportalerna som:

  Besök Basta Besök SundaHus Se våra Säkerhetsdatablad Besök Byggvarubedömningen

  Våra produkter är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggander.

  Knauf Isolering är i framkant med att bedöma produktens prestanda

  Vi är måna om att förse marknaden med den information den behöver för att korrekt kunna bedöma miljöpåverkan från våra produkter/lösningar. Vid bedömningen av hållbarheten i våra produkter undersöker vi varje steg i en produkts livscykel i minsta detalj, från vagga till grav, genom LCA (livscykelanalys). Denna information behandlas sedan och publiceras som en EPD (miljö produkt deklaration).

  Vi är pionjärer inom produkthållbarhet; Detta framgår av det faktum att vi har dramatiskt minskat den tid som krävs för att skapa en EPD genom ett innovativt datainsamlingssystem och för verifiering av en del av processen. Att skapa ett EPD innebär mycket intensiv och omfattande datainsamling, hundratals beräkningar och rigorösa kontroller, som brukade ta upp till 6 månader. Vi har minskat tiden det tar att bearbeta och publicera ett EPD till så lite som tre veckor, oavsett var vår innovativa datainsamlingsprocess har genomförts. Vi är ledande i branschen genom att tillhandahålla sådan exakt information.

  Läs mer om våra-miljövarudeklarationer (EPD)