• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • swedish_study1

  HÖGSTADIE NYKÖPING

  PRODUKTER SOM HAR ANVÄNTS Supafil® Frame

  SUPAFIL FRAME

  Knauf Insulations Supafil Frame är en obunden glasull för maskinell inblåsning, utformad med optimal värmeprestanda, utmärkt täckning och blåsegenskaper. Fördelarna med Supafil Frame är dess förmåga att pressa ihop sig runt rör, kablar och andra anordningar, för att minimera risken för köldbryggor. Detta ger även ekonomiska fördelar eftersom isoleringen tas hand om av externa installatörer vilket frigör hantverkarna och snickarna till andra uppgifter på bygget. Vid tilläggsisolering av exempelvis en befintlig vind, kan detta göras effektivt och smidigt utan att resten av huset störs.

  ECOBATT

  EcoBatt är en ny avancerad generation av “supermjuka” glasullsprodukter som passar till de flesta applikationer inom både nybyggnation och renovering, med hög miljömässig hållbarhet. De är värme och kostnadsmässigt effektiva, sparar energi och erbjuder ökad komfort i byggnader. Tillverkade av 80% återvunnet glas och ECOSE® Technology bindemedel. Hösten 2014 startar Nyköpings högstadium. Det är en skolenhet med två byggnader, den existerande Borgmästarhagsskolan och en nybyggd högstadieskola, som byggs av Byggmästarna i Nyköping AB, vid Tessin. En ny skola för årskurs 7-9 som ska rymma ca 700 elever. Verksamheterna i högstadieskolorna Oppebyskolan, Långbergskolan, Nicolaiskolan och Borgmästarhagsskolan ersätts av Nyköpings högstadium och kommer att finnas i en nybyggd högstadieskola i Tessinområdet och nuvarande Borgmästarhagsskolan. Skolenheten heter Nyköpings högstadium och ska säkra en jämn kvalitet för varje elev. En skolenhet blir även bättre anpassad efter antal elever och får en ekonomi i balans.Med en skolenhet blir chanserna större att få en bra mix av elever sett till integration, mångfald och socialt nätverkande. I den nya skolan har Ecobatt användts för att isolera väggarna, totalt 5500m² vägg, bestående av 3000m² cc450 träregelvägg i tjocklek 250mm och 2500m² stålregelvägg cc600 i tjocklek 100mm. Totalt installerades 2900m2 med Supafil Frame lösull, varav 2300m² på ett öppet vindbjälklag, samt 600m² i ett slutet snedtak, utfört av Isolar Lösullsentreprenad AB. Knauf Insulation valdes som leverantör av isoleringsmaterialen för sin miljövänliga profil samt ett välfungerande och informativa samarbete under projekteringen.

  EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

  Supafil Frame fyller alla glipor och tomrum och lägger sig runt rör, kablar eller andra hinder, vilket skapar en värmebarriär med utmärkt värme och akustisk prestanda. Ger snabbare installation av breda hålrum och tjocka väggar där flera lager av traditionell isolering normalt skulle ha använts och ger en högre prestanda. EcoBatt är en glasullsskiva för allmän använding till värme och akustisk isolering, som passar för användning mellan trä- och stålreglar i tak, vägg och golv.

  MILJÖ

  Supafil Frame bevarar energi och bidrar därför till att minska behovet av bränsle till uppvärmning byggnader, vilket resulterar i minskade utsläpp av växthusgasen CO2. Supafil Frame är tillverkad till 80% återvunnet glas och är helt fri från formaldehyder, fenol och artificiella färgämnen. EcoBatt är fri från klorflourkarboner, klorflourkolväten och eventuella andra material som potentiellt verkar skadligt på ozonnedbrytning. EcoBatts tillverkning har en låg påverkan på miljön och klassificeras som en produkt med noll inverkan på ozonnedbrytning och noll inverkan på global uppvärmning.

  ÅNGMOTSTÅND – MOTSTÅNDSFÖRMÅGA

  Supafil Frame och EcoBatt har minimalt motstånd för genomgång av vattenånga och ett ångmotstånd på 5,00 MN.s/g.m.

  AKUSTISKPRESTANDA

  Förbättrar akustiken i de konstruktionselement där det installerats.

  ICKE ROSTANDE

  Påskyndar inte korrosion av aluminium, stål eller koppar.

  MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT MIKROBIELL TILLVÄXT

  Uppmuntrar inte växt av svamp eller bakterier, ruttnar inte eller uppmuntrar skadedjur, gnagare eller insekter.

  PRESTANDA

  Supafil Frame har ett lambda värde på mellan 0,033 – 0,042W/mK beroende på den täthet som krävs i appliceringen. EcoBatt finns i olika storlekar och tjocklekar och finns tillgänglig i lambda 0.033 och 0.036 W/mK.

  BRAND

  Supafil Frame och EcoBatt brandklassificeras som Euroklass A1till EN ISO 13501-1.