• Produkter & System
  • Division
  • Dokumentation
  • Knauf_Insulation_Blowingwool_Test_Fire_Norway (1)

    Brandcertifierad lösull ökar kundens trygghet

    Knauf Insulations lösull är numera brandcertifierade i både Norge och Sverige. Knauf Insulations lösull är numera brandcertifierade i både Norge och Sverige. Certifieringen är frivillig, men ger ökad konkurrenskraft vid projekt med höga brandskyddskrav. – Brandcertfieringen var väldigt viktig, säger Erland Brørby, key account på Knauf Insulation i Norge. Det är en sak att veta och en helt annan sak att ha tredjepartscertifiering på att det stämmer från en oberoende och internationellt godkänd kontrollmyndighet. Så var fallet med Supafil lösull. Produkten är obrännbar och har högsta brandskyddsklassning, A1, enligt gällande internationell standard. Supafil är också testad och godkänd vad gäller de tekniska egenskaperna. Mer ska inte behövas, men i Norge upplevde lösullsentreprenörerna ändå att det fanns en viss osäkerhet bland beställare vad gäller lösullens egenskaper vid brand. – Därför beslutade vi att genomföra en frivillig brandcertifiering hos det tekniska forskningsinstitutet Rise Fire Research i Trondheim, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef för Norden på Knauf Insulation. Öppen eld Knauf Insulation levererade fyra enheter på cirka fyra gånger fyra meter som skulle testas, dvs en fullskalig brandtest. Dels två bärande loftkonstruktioner, dels två bärande ytterväggskonstruktioner. Samtliga byggda enligt norsk byggstandard och isolerade med Supafil lösull. – Konstruktionerna utsattes för öppen eld i en ugn. Först testades två konstruktioner i 30 minuter vardera, sedan ytterligare två i 60 minuter, säger Kenneth Ingemarsson. Resultatet blev klart godkänt vid samtliga fyra tester. Det betyder att Supafil numera har dokumenterade egenskaper att användas i allra vanligaste byggnadskonstruktioner enligt Rise tester och EN- standarder både Norge och Sverige. Ökad efterfrågan – För många kunder är bevis på brandcertifiering, vid specifika projekt, nödvändig för att matcha byggnadens brandskyddskrav. Nu har vi all nödvändig dokumentation när det gäller lösull, säger Erland Brørby och fortsätter. – På den norska marknaden har efterfrågan på lösull ökat med 20-30 procent de senaste åren. Om brandcertifieringen påverkat försäljningen vet jag inte, men det är givetvis ingen nackdel. För att ytterligare dokumentera brandsäkerheten har Knauf Insulation låtit en oberoende brandkonsult kontrollera brandsäkerheten i andra konstruktioner isolerade med Supafil lösull. – Även dessa konstruktioner är granskade och godkända, säger Kenneth Ingemarsson som inte nöjer sig med det. – Vi har nyligen även inlett ett projekt med danska Teknologiskt Institut, DBI som gör brandtester – både små- och storskaliga – på de skivor och rullar isolering som är vanligast förekommande på den europeiska marknaden.