• Produkter & System
  • Division
  • Dokumentation
  • pftgex5xfdg6izow64mv

    Knauf Insulation presenterar hållbarhetsstrategi For a Better World

    Vår nya strategi definieras av konkreta mål att uppnå till år 2025. I den svenska Knauforganisationen axlar vi med glädje en viktig roll inom den nya visionen samtidigt som vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsambitioner. Vi presenterar stolt lanseringen av vår nya hållbarhetsstrategi för Knauf Insulation. I den spännande nya strategin framgår vår strävan inför framtiden och ett fokus på fyra huvudsakliga hållbarhetspunkter: att sätta det mänskliga perspektivet främst, att reducera koldioxidutsläppet till en nollnivå, att bidra till en cirkulär ekonomi och att förbättra byggandet i stort. Kenneth Ingemarsson, marknads- och teknisk chef för Skandinavien säger: ”I Sverige ser vi fram emot att bidra till att den här strategin blir lyckad. Vi kommer att finnas här som stöd i takt med att byggindustrin förändras och regelverket blir alltmer krävande när det kommer till ansvar över miljöpåverkan. Hållbarhetstanken präglar allt vi gör. Våra produkter sparar energi, minskar utsläppen och utgör en viktig del i framtidens byggnader. Vi har erfarenheten och expertisen som krävs för att våra kunder ska kunna känna sig säkra på att kunna uppnå sina hållbarhetsmål.” Vår nya strategi For a Better World bygger på våra tidigare lyckade insatser kring hållbarhet. Mellan 2010 och 2019 minskade vi energikonsumtionen och utsläppen med 23 %, drog ned tiden med stillastående produktion med 56 % och minskade mängden avfall med 67%. Koncernchefens CEO Jean-Claude Carlin kommenterar lanseringen av den nya strategin så här: ”Vi har tagit på oss långsiktiga åtaganden för att visa hur vi kommer att nå samtliga hållbarhetsmål, men också formulerat konkreta, kortsiktiga målsättningar inför 2025 som vi alla måste börja arbeta mot idag. Det är avgörande att ledningen ansvarar för att vi gör framsteg i arbetet med den långsiktiga visionen och inte lämnar över problemet till nästa generation.” Våra konkreta målsättningar att uppnå till år 2025 är koncerngemensamma och innefattar: - att få en lägre grad rapporterade säkerhetsincidenter. VI ligger idag på 9,2 men strävar efter att komma ner på fem. - att minska koldioxidutsläpp vid produktion med 15 %. - att investera 10 % av vår utvecklingsbudget i nya projekt som syftar till att minska utsläpp och avfall. - att reducera vårt ekologiska fotavtryck från kontorsverksamhet och affärsresor med 25 %. - att minska mängden nytillverkad plast i våra förpackningar med mer än 25 %. - att använda mer än 25 % externt återvunnet material i våra stenullsprodukter och mer än 65 % återvunnet material i våra glasullsprodukter. - att inget avfall från produktionen ska gå till deponi. För att läsa detaljerna i vår strategi For a Better World, besök https://www.knaufinsulation.com/for-a-better-world Om Knauf Insulation Knauf Insulations produkter sparar energi, minskar utsläpp och garanterar att byggnader är bra för miljön och människors säkerhet och hälsa. Med mer än 40 års erfarenhet i isoleringsbranschen, har vi i dagsläget ungefär 5500 anställda i mer än 40 länder och 27 produktionsanläggningar i 15 länder. Knauf Insulation ingår i Knauf Group som har lite drygt 35000 anställda världen över, mer än 250 fabriker i över 90 länder och en omsättning på 10 miljarder Euro (2019). Knauf Group grundades 1932 och är fortfarande ett självständigt, familjeägt företag som drivs av värdena Partnerskap, Hängivenhet, Entreprenörskap och Menschlichkeit.