• Produkter & System
  • Division
  • Dokumentation
  • Knauf_S_27

    SUPAFIL CERTIFIERAT: UPPFYLLER KRAVEN PÅ BRANDMOTSTÅND

    Nu finns det svart på vitt: Knauf Insulations lösull Supafil uppfyller kraven på brandmotstånd enligt europeisk EN-standard. Testerna är utförda av det statliga forskningsinstitutet RISE i Norge, för den snabbt växande lösullsmarknaden i Skandinavien. – Vi ser ett snabbt skifte från traditionell isolering med skivor till lösull – och nu är vi med i matchen på allvar, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef och marknadschef på Knauf Insulation Skandinavien. Ingen har egentligen ifrågasatt brandmotståndet hos Supafil då det är tillverkat av obrännbart material. Och det finns sedan tidigare, i ett digitalt kalkylprogram, teoretiska beräkningar på lösullens brandmotstånd i olika applikationer. – Men när det gäller flerfamiljsbostäder, allt från parhus och uppåt, kräver många byggherrar dokumenterat brandmotstånd. Samma gäller för kommersiella och offentliga byggnader. Det har tyvärr gjort att byggherrar ibland valt andra leverantörer, trots att de inser alla fördelar som lösull innebär, säger Kenneth Ingemarsson. Nyligen fick Knauf Insulation den formella klassificeringsrapporten, ett certifikat från RISE, att Supafil uppfyller alla de krav på brandmotstånd som europeisk standard kräver. Vilket i sin tur skapar nya möjligheter för byggprojekt där det finns krav på dokumenterat brandmotstånd i olika lång tid. ”Ingen överraskning” Testerna utfördes med Supafil i olika bärande konstruktioner – både väggar och loft – i 30 och 60 minuter. – Det var ingen överraskning att vi klarade testerna, men det känns bra att vi nu har skriftliga dokument och ett certifikat på att Supafil uppfyller alla brandskyddskrav som ställs på de mest förekommande träkonstruktionerna, säger Kenneth Ingemarsson. Det betyder att den snabbt växande lösullsmarknaden i både Skandinavien och övriga Europa ger ytterligare fördelar för Knauf Insulation. – Allt fler byggherrar och entreprenörer upptäcker fördelarna med lösull. Med branddokumentationen från RISE är Supafil lösull ett starkt alternativ i alla stora byggentreprenader där man vill tids- och kostnadseffektivisera med bibehållen kvalitet.