• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Key-Visual Sustainability Journey 2023

  Ta del av vår 'Sustainability Journey: 2023 Highlights' rapport

  Dominique Bossan

  Vi är stolta över att presentera vår internationella ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denna rapport presenteras Knauf Insulations framsteg inom hållbarhetsstrategin med fokus på säkerhet, medarbetarengagemang, minskning av koldioxid och den cirkulära ekonomin. Den belyser även hur våra forsknings-, resurs- och renoveringsinitiativ för 2023 sätter energieffektivitet i centrum för bättre byggnader.

  Vi är stolta över att presentera vår internationella ‘Sustainability Journey: 2023 Highlights’. I denna rapport presenteras Knauf Insulations framsteg inom hållbarhetsstrategin med fokus på säkerhet, medarbetarengagemang, minskning av koldioxid och den cirkulära ekonomin. Den belyser även hur våra forsknings-, resurs- och renoveringsinitiativ för 2023 sätter energieffektivitet i centrum för bättre byggnader.

  Dominique Bossan, vår VD för Europa, Mellanöstern och Asien samt medlem i Knauf Group Management Committee, säger: "Rapporten dokumenterar våra framsteg mot att uppnå våra hållbarhetsmål för 2025. Den uppmärksammar områden där vi behöver förbättra oss, lyfter fram de positiva framsteg vi gjort och våra teams hårda arbete."

  "Vi ligger också i fas för att minska den inbyggda koldioxiden i våra produkter med 15% till 2025, efter att ha minskat våra totala koldioxidutsläpp med 8,2% från 2021 till 2022."

  VIKTEN AV ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER ”Våra Public Affairs-team över hela världen har drivit kampanjer för att sätta byggnadernas energieffektivitet i centrum för beslutsfattarnas dagordning under hela 2023, och vi har sett positiva förändringar.” säger Dominique.

  "Vi stödde två studier som visade hur renoveringar kunde minska Europas energibehov med 44% och spara Europa 3,5 biljoner euro i energikostnader över 20 år."

  "Övergripande sett har vi fortfarande mycket arbete kvar att göra. Denna rapport påminner oss dock om att forma ett hållbart företag och en energieffektiv byggd miljö är en resa av ständig förbättring.”

  Marc-Bosmans

  KULTURFÖRÄNDRING INSPIRERAD AV HÅLLBARHET Marc Bosmans, Knauf Insulations Group Sustainability Director, tillade: "Vi utnyttjar varje möjlighet att minimera vår verksamhets miljöpåverkan genom den kulturändring som drivs av Knauf Insulations styrelse, våra nya regionala hållbarhetschefer och ingenjörer, uppdateringar av data, kontinuerlig återkoppling och delning av bästa praxis.

  För att hålla hållbarheten på allas radar arbetar vi också för att säkerställa ständig intern kommunikation och lagarbete. År 2023 lanserade vi företagsomfattande Climate Fresk-workshops för att inspirera alla våra kollegor att bidra till att göra en hållbar skillnad."

  "Jag inspireras av den optimistiska energin hos alla på Knauf Insulation att göra en positiv inverkan och jag är övertygad om att vår hållbara framtid är ljus", sade Marc.