• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • nb-feb2015d_492pxl_2

  VÄLJ RÄTT ISOLERING FÖR BRANDSKYDD

  Ingen vill ta genvägar när det gäller en byggnads brandskydd. Då uppstår ibland frågan i valet av isolering: glasull eller stenull?

  – Gör det inte svårare än vad det är. A1-klassad isolering är bäst och alla våra produkter, med några få undantag, är A1. Det går inte att vara bättre än bäst, säger Kenneth Ingemarsson, teknisk chef på Knauf Insulation Norden.

  Euroklass-systemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper (se faktaruta) har ersatt tidigare nationella system i de nordiska länderna. De sju klasserna går från E och F, syntetiska material eller icke brandklassade material, till A1 som är består av obrännbart material. – Alla våra isoleringsprodukter, med några få undantag, är A1-klassade. Undantagen är pappersbeklädda produkter och de är A2-klassade, säger Kenneth Ingemarsson. När det gäller brandskydd är med andra ord de två mineralulltyperna – glasull och stenull – likvärdiga. Att stenull har en högre smältpunkt har en väldigt liten praktisk inverkan, enligt Kenneth Ingemarsson. – Om en brand utvecklar 500 grader eller 1 000 grader spelar inte så stor roll, oavsett det så är byggnaden då övertänd.

  HAR ÄVEN STENULL

  Stenull har ändå sin givna roll på marknaden, men då i huvudsak för industrier och processer som utvecklar höga temperaturer med krav på större tryckhållfasthet och brandmotstånd. För dessa ändamål har även Knauf Insulation produkter i stenull. – Men tradition, kultur och gamla vanor spelar en viss roll i traditionellt byggande genom att vi har inhemsk tillverkning. Utvecklingen talar dock för att glasullen tar en större och större marknadsandel, säger Kenneth Ingemarsson och pekar på en rad fördelar med glasull.

  • Glasull väger upp till hälften så mycket med samma lambdavärde (värmelednings­förmåga).

  • Glasull uppfattas av många som lättare att skära och arbeta med.

  • Glasull går oftast att komprimera mer och blir därmed enklare att transportera.

  KLARAR BYGGREGLERNA MED RÅGE

  Den svenska byggbranschen övervakas och styrs av Boverket och dess byggregler, BBR. I BBR finns exempelvis funktionskrav på isolering vid nybyggnad och ombyggnad. – För isolering vid skorstenar finns ett krav på obrännbarhet och i de allmänna råden preciseras det med att isoleringen ska motstå soteld. Då är det lägsta kravet A2s1, vilket betyder att materialet är obrännbart samt utvecklar lite rök och inga brinnande droppar. Man kan då säga att A1-klassad isolering uppfyller de kraven med råge, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. All isolering som klassas som A1 är obrännbar, men det kan i vissa fall – exempelvis i anslutning till eldstäder och skorstenar – ändå vara lämpligt att använda stenull istället för A1-klassad glasull, anser han. – Den har högre smältpunkt och i händelse av soteld kan det ju vara bra med en produkt som inte deformeras och behöver bytas ut.

  SÅ KLASSAS BRANDSKYDD

  • Euroklass kallas det europeiska klassifikationssystemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper. Det består av två system, ett för golvbeläggningar och ett för övriga byggprodukter.

  • Båda systemen delar in produkterna i klasser från A till F, där de som klassas i A1 och A2 är obrännbara material.

  • Både glasull och stenull klassas som obrännbara i den högsta klassen, A1. Stenull har en högre tillverknings­temperatur än glasull och påverkas vid brand senare än glasull. Men skillnaden spelar vid en brand mindre roll, eftersom andra byggmaterial reagerar snabbare på eld och värme.

  • Glasull och stenull har likvärdig funktion, brandmotstånd i minst 60 minuter, när de skyddas i en vägg från direkt brandexponering, till exempel en vanlig vägg.