• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • hands together

  Våra värderingar

  Knaufs värderingar: ”Jag är Knauf”

  Vårt slagord ”Jag är Knauf” inspirerar allt vi gör i Knauf Insulation och i hela Knauf-gruppen: det genomsyrar varje handling från den allra enklaste till den mest komplicerade. Det utgör summan av alla våra personligheter och binder oss samman som ett team. Det står för stoltheten över ett väl utfört jobb och för vårt engagemang för framgång. Men viktigast av allt är att ”Jag är Knauf” handlar om människor. Det handlar om vår kultur, byggd på solida grundvärderingar: Våra värderingar är enkla och rättframma. Vi har fångat essensen i vad det innebär att vara en del av Knauf-familjen i fyra ord: Menschlichkeit Partnerskap Engagemang Entreprenörskap

  Dessa värderingar utgör de huvudprinciper som ska fungera som ledstjärna för alla våra 26 500 anställda runt om i världen.

  Menschlichkeit

  Menschlichkeit

  • Agera med socialt ansvar

  • Spela en aktiv roll i Knauf

  • Bygg en inkluderande Knauf-gemenskap

  • Behandla varandra rättvist och med respekt

  PARTNERSKAP

  Partnerskap

  • Ta personligt ansvar och fatta beslut

  • Uppmuntra nya idéer

  • Skapa och upprätthåll ömsesidig tillit och lojalitet

  • Agera som ett lag

  ENGAGEMANG

  Engagemang

  • Sträva med glädje efter att vara bäst

  • Inspirera och utveckla våra anställda

  • Gör det lilla extra

  • Uppmuntra människor att ta ansvar

  ENTREPRENÖRSKAP

  Entreprenörskap

  • Tänk och agera ”utanför boxen”

  • Främja förändring och innovation

  • Var pragmatisk och ta kalkylerade risker

  • Ta initiativ och var resultatorienterad

  " ”Jag är Knauf” handlar om människor. Det handlar om vår kultur, byggd på solida värden."

  — Knauf Insulation