• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • brand blue gradient

  Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  I. Allmän information om databehandling

  Vi behandlar våra användares personuppgifter för ändamålen nedan och i enlighet med tillämplig lagstiftning, och i synnerhet enligt den europeiska dataskyddsförordningen.

  I denna integritetspolicy vill vi informera våra användare om arten, omfattningen och ändamålen med insamlingen och användningen av deras personuppgifter, samt informera om den rättsliga grunden för behandlingen, lagringstiderna och om respektive rättigheter med avseende på databehandling .

  II. Personuppgiftsansvariges namn och adress

  Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i GDPR och andra dataskyddsbestämmelser är:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 München, Tyskland Telefon: +49 (0) 9323/31-0 E-post: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Dataskyddsombud Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen, Tyskland Telefon: +49 (0) 9323/31-0 E-post: [email protected]

  IV. Så behandlar vi personuppgifter på vår webbplats

  Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler

  Beskrivning och omfattning av databehandlingen Varje gång vår webbplats besöks registrerar vårt system automatiskt information som överförs till oss av användarens webbläsare. Dessa uppgifter omfattar IP-adress och tillhörande plats, datum och tid för besöket, enhetens operativsystem, internetleverantören och webbplatser som användaren navigerar genom sitt besök på webbplatsen (så kallade ”loggfiler” eller ”sessionsregistreringar”). Behandling av personuppgifter är nödvändig för driften av webbplatsen.

  Databehandlingens ändamål I allmänhet använder vi uppgifterna för att möjliggöra åtkomst till och visning av vår webbplats, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, i synnerhet för att förhindra obehörig störning av den, och för att göra det möjligt för oss att utöva våra lagliga rättigheter och skyldigheter med avseende på sådan obehörig störning. Dessutom analyserar vi sessionsregistreringar för att optimera vår webbplats. Ändamålet ovan utgör också vårt berättigade intresse när det gäller databehandling.

  Lagringsperiod Uppgifterna raderas så fort de inte längre krävs för det ändamål de samlades in. Om uppgifterna registreras i syfte att tillhandahålla webbplatsen sker det när respektive session har avslutats. Om uppgifterna lagras i loggfiler sker det efter som mest trettio dagar.

  Användning av cookies

  Vår webbplats använder cookies. Se vår cookiepolicy.

  V. Kommunikation med våra användare

  Kontakt

  Beskrivning och omfattning av databehandlingen Vår webbplats använder ett kontaktformulär och tillhandahåller en e-postadress för att användarna ska kunna kontakta oss om de har frågor eller vill ha information. När användaren fyller i kontaktformuläret behandlar vi deras företagsnamn, avdelningstyp, namn, e-post, postnummer, ort, land, avsiktskategori och eventuella andra uppgifter som de väljer att tillhandahålla. Användarens personuppgifter som överförs med meddelandet behandlas uteslutande för att behandla konversationen.

  Användarna har ingen skyldighet att förse oss med sina personuppgifter. Vi behöver dock de relevanta uppgifterna för att kontakta dem och besvara deras begäran eller förfrågan.

  I den utsträckning som krävs för att besvara användarens kontaktförfrågan kommer Knauf Digital GmbH att vidarebefordra förfrågan till behörigt Knauf närstående företag för att vidarebehandla kontaktförfrågan.

  Vi använder funktioner från HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (nedan kallat: HubSpot) för att tillhandahålla tjänsterna med kontaktformulären.

  Databehandlingens ändamål Behandlingen av personuppgifter i samband med vår kommunikation med användaren baseras på våra berättigade intressen att besvara begäranden eller förfrågningar, eller på annat sätt kommunicera med de som använder vår webbplats. I tillämpliga fall kommunicerar vi också med användaren i samband med ingående av ett avtal. Denna information används endast för att besvara deras frågor och ge nödvändig hjälp. Vi använder inte uppgifterna för några andra ändamål utan användarens uttryckliga samtycke.

  Nyhetsbrev

  Beskrivning och omfattning av databehandlingen Användare ges möjlighet på vår webbplats att kostnadsfritt prenumerera på allmänna eller ämnesspecifika nyhetsbrev. Användaren ska tillhandahålla information som omfattar deras kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-post) samt land och kan lämna ytterligare valfria uppgifter (telefonnummer, företagsnamn, yrke, postnummer, ort, intressen). Vi samlar in informationen på uppdrag av och för användning av det företag inom Knauf-koncernen vars nyhetsbrev användaren är intresserad av, vilket kommer att anges vid registreringen för nyhetsbrevet.

  Vi använder funktioner från HubSpot för att tillhandahålla tjänsterna med nyhetsbreven.

  Databehandlingens ändamål Det företag inom Knauf-koncernen som skickar nyhetsbrevet behandlar personuppgifterna för att informera sina kunder och potentiella kunder om Knauf-koncernens produkter, tjänster och evenemang. Personuppgifterna behandlas baserat på samtycke som användaren ger vid anmälan till nyhetsbrevet. Uppgifterna används uteslutande för att skicka ut nyhetsbrevet.

  Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet. En motsvarande länk finns för detta ändamål i varje nyhetsbrev.

  VI. Skapa ett konto

  Beskrivning och omfattning av databehandlingen Användare kan registrera sig eller logga in på ett personligt Knauf-användarkonto. Ett globalt konto med en unik identifierare skapas, och det ger tillgång till ett gränssnitt för applikationer avsedda för företagskunder, t.ex. beställningsöversikter eller materialberäknare och informationshantering (t.ex. kontaktuppgifter, land och språkinställningar).

  För att registrera sig måste användaren tillhandahålla obligatorisk information, inklusive e-post, förnamn, efternamn, användarkategori (t.ex. arkitekt, distributör, investerare, osv.), land och språk och kan även ange sitt telefonnummer. Vi behandlar också användarens IP-adress samt tid och datum för registreringen.

  Databehandlingens ändamål Användare måste registrera sig för att tillhandahålla visst innehåll och vissa tjänster på vår webbplats, samt för viss åtkomst till våra digitala tjänster. Vi behandlar personuppgifterna för att utföra det avtal vi sluter med användaren vid registreringen.

  Lagringsperiod Uppgifterna raderas om registreringen på vår webbplats avbryts eller ändras. Ofullständiga registreringsuppgifter (t.ex. användaren har angett namn och e-postadress men inte något lösenord) eller låsta konton på grund av misslyckade lösenordsförsök kommer att raderas efter sju dagar

  VII. Företagsprofiler

  Vi driver företagsprofiler tillgängliga för allmänheten i professionella och sociala nätverk där vi tillhandahåller information om vårt företag, våra produkter och tjänster inom ämnena byggmaterial, gipsskivor, isolering och tak. Vi tillhandahåller företagsuppdateringar och relevanta branschnyheter och skapar en möjlighet för de som använder det professionella och/eller sociala nätverket att kommunicera med oss.

  Vi behandlar personuppgifter som t.ex. namn eller profilbilder när en användare interagerar med vår företagsprofil, t.ex. om de lägger upp, delar eller gillar innehåll. Sådan behandling är baserad på vårt berättigade intresse att presentera vår företagsinformation och att kommunicera med (potentiella) kunder och affärspartner. De uppgifterna som genereras i samband med företagsprofilen sparas inte i våra egna system.

  När en användare besöker vår företagsprofil kan ytterligare personuppgifter behandlas av operatören för det professionella och/eller sociala nätverket, oavsett om användaren är registrerad eller inloggad på sitt konto. Behandling av uppgifter av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, vilket operatörerna för de sociala nätverken är skyldiga att ange. Men eftersom vi generellt sett inte har något inflytande på behandlingen av personuppgifter av operatören för det professionella eller sociala nätverket, rekommenderar vi att du läser de relevanta nätverkens integritetspolicyer för information om deras behandling av personuppgifter.

  I princip kan användare hävda sina rättigheter enligt avsnitt XIV. Rights of the data subject mot oss eller nätverksoperatören i fråga. Observera att vi, trots vår gemensamma status som personuppgiftsansvarig inte har fullt inflytande över de sociala medieportalernas databehandlingsverksamhet. Våra alternativ är i första hand inriktade på den relevanta leverantörens företagspolicy.

  Utan att behandla ovan nämnda personuppgifter kommer användaren inte att kunna interagera med våra företagsprofiler.

  För närvarande använder vi följande professionella och sociala nätverk:

  X (tidigare Twitter): Plattformen drivs av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Mer information om behandling av personuppgifter av X finns här: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Plattformen drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Mer information om behandling av personuppgifter av YouTube finns här: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Plattformen drivs av LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland. Mer information om behandling av personuppgifter av LinkedIn finns här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Plattformen drivs av XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Mer information om behandling av personuppgifter av Xing finns här: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Analys och annonsering

  Beskrivning och omfattning av databehandlingen

  Google AdWords

  Vi använder Google AdWords från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallat: Google). Denna tjänst låter oss placera ut annonser. För detta ändamål placerar Google en cookie på din dator. Som en följd av detta kan personuppgifter sparas och utvärderas, framför allt användarens aktivitet (i synnerhet vilka sidor som besöktes och vilka element som klickades på), samt information om enhet och webbläsare (särskilt IP-adressen och operativsystemet), uppgifter om annonserna som visades (i synnerhet vilka annonser som visades och om användaren klickade på dessa), och även uppgifter från annonspartner (särskilt pseudonymiserade användar-id:n). För mer information om databehandling av Google, klicka här: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Vi får endast information om antalet användare som har reagerat på vår annons. Vi får ingen information som skulle kunna identifiera dig. Användningen är inte i syfte att spåra. Personuppgifter behandlas baserat på användarens samtycke.

  Facebook Retargeting

  Vi använder Facebook Retargeting-plugin-programmet för annonsering från Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland (nedan kallat: Facebook Retargeting). Facebook Retargeting används för att genomföra annonskampanjer och interagera med dem. Användare påminns av Facebook Retargeting om produkter som de sökt efter eller tittat på men inte köpt. Cookies sparas av Facebook på din enhet i processen. I synnerhet följande personuppgifter behandlas av Facebook som en följd av detta: – Information om användarens aktiviteter – Besökt webbplats – Vilka produkter som visades – Vilka annonser som klickades på – Enhetsinformation, särskilt enhetstyp, IP-adress – Facebook-konto för användarna, om användarna är inloggade på Facebook behandlas uppgifterna i detta avseende på servrar hos Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA. Andra mottagare av uppgifter omfattar leverantörer och tjänsteleverantörer för Meta Platforms, Inc., för exempelvis analysändamål. För mer information om databehandling av Facebook, klicka här: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  Vi använder Facebook Retargeting för att placera ut annonser på olika plattformar och för att analysera hur användare interagerar med dessa annonser. Vår avsikt här är att kunna visa personliga annonser för dessa användare, vilket därför också är relevanta för dem. Personuppgifter behandlas baserat på användarens samtycke.

  Google Ads Remarketing

  Vi använder Google Ads Remarketing från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nedan kallat: Google). Google Remarketing används för att återrikta besökare till webbplatsen i reklamsyfte via Google Ads-annonser. Med hjälp av Google Ads Remarketing kan målgrupper (”liknande målgrupper”) skapas, som till exempel har besökt vissa sidor. Detta gör det möjligt att identifiera användaren på andra webbplatser och visa riktade annonser. För detta ändamål placerar Google en cookie på användarens dator. Som en följd av detta kan personuppgifter sparas och utvärderas, framför allt användarens aktivitet (i synnerhet vilka sidor som besöktes och vilka element som klickades på), samt information om enhet och webbläsare (särskilt IP-adressen och operativsystemet), uppgifter om annonserna som visades (i synnerhet vilka annonser som visades och om användaren klickade på dessa), och även uppgifter från annonspartner (särskilt pseudonymiserade användar-id:n). För mer information om databehandling av Google, klicka här: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en and https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Syftet med att behandla personuppgifterna är att rikta in sig på en målgrupp. De cookies som lagras på användarnas enheter känner igen dem när de besöker en webbplats och kan därför visa dem intressebaserad reklam. Personuppgifter behandlas baserat på användarens samtycke.

  Adobe Analytics

  Vi använder analystjänsten Adobe Analytics från Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA och dess representant i EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (nedan kallat: Adobe). För detta ändamål placerar Adobe en cookie på din dator. Som en följd av detta kan personuppgifter lagras och utvärderas, i synnerhet användarens aktivitet (speciellt vilka sidor som besöktes och vilka element som klickades på) samt enhets- och webbläsarinformation (särskilt IP-adressen och operativsystemet). För mer information om databehandling av Adobe, klicka här: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Behandlingen av användarnas personuppgifter av Adobe Analytics gör att vi kan analysera våra användares surfbeteende. Genom att utvärdera de erhållna uppgifterna kan vi sammanställa information om användningen av enskilda komponenter i vårt erbjudande. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och även öka användarvänligheten i detta sammanhang.

  Adobe Launch

  Vi använder tjänsten Adobe Experience Platform Launch från Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA och dess representant i EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (nedan kallat: Adobe Launch). Adobe Launch är utformat för att hantera och distribuera marknadsförings- och analystaggar för webbplatser och mobilappar. Vi använder det för att samla in information om hur vår webbplats används. Adobe Launch tillhandahåller ett bibliotek som innehåller taggar för andra Adobe-lösningar.

  HubSpot

  Vi använder funktioner från HubSpot. HubSpot är en integrerad programvarulösning som vi använder för att täcka olika aspekter av vår onlinemarknadsföring. Dessa omfattar allmän rapportering (särskilt trafikkällor, åtkomster osv.).

  För mer information om databehandling av HubSpot, klicka här: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Vi använder Facebook-pixeln från Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA och dess representant i EU, Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland. Den låter oss spåra vad användarna gör när de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Som en följd av detta kan personuppgifter sparas och utvärderas, framför allt användarens aktivitet (i synnerhet vilka sidor som besöktes och vilka element som klickades på), samt information om enhet och webbläsare (särskilt IP-adressen och operativsystemet), uppgifter om annonserna som visades (i synnerhet vilka annonser som visades och om användaren klickade på dessa), och även uppgifter från annonspartner (särskilt pseudonymiserade användar-id:n). Detta låter oss se hur effektiva Facebook-annonserna är för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål. Personuppgifter behandlas baserat på användarens samtycke.

  Uppgifter kan överföras till Facebook-servrar i USA under processen. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss. Vi kan med andra ord inte se personuppgifter från enskilda användare. Dessa uppgifter sparas och behandlas dock av Facebook. Facebook kan koppla dessa uppgifter till ditt Facebook-konto och även använda dem för egna annonsändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter. För mer information om databehandling av Facebook, klicka här: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  Vi använder LinkedIn Insight Tag-plugin-programmet av LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Det gör att vi kan läsa av webbplatspublik och konverteringar genom att vi kan få information om besökarna på webbplatsen och föra detaljerade kampanjrapporter. Cookies sparas på användarens enhet av LinkedIn. Som en följd av detta behandlas följande personuppgifter av LinkedIn: Webbadress, hänvisnings-URL, IP-adress i förkortad eller hashad form, enhets- och webbläsaregenskaper (användaragent) samt tidsstämpel. För mer information om databehandling av LinkedIn, klicka här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  LinkedIn delar inga personuppgifter med oss, utan erbjuder helt enkelt samlade rapporter om målgruppen och annonserna. LinkedIn erbjuder också en återriktningsfunktion som gör att vi kan visa riktad och personlig reklam utanför vår webbplats utan att vi avslöjar webbplatsbesökarens identitet. Personuppgifter behandlas baserat på användarens samtycke.

  Databehandlingens ändamål Vi kommer att behandla personuppgifterna i linje med ovannämnda syften enligt användarens samtycke.

  IX. Lagringsperiod

  Om inte annat anges i denna integritetspolicy gäller följande för lagringsperioden för personuppgifter. Vi behåller personuppgifter endast så länge som det finns en legitim anledning eller annan rättslig grund för att göra det, och vi kommer att se över dessa rättsliga grunder. Om det inte längre finns en rättslig grund för att uppgifterna ska behållas kommer vi att radera personuppgifterna på ett säkert sätt, eller i vissa fall anonymisera dem.

  Kriterierna som används för att fastställa våra lagringsperioder omfattar:

  • Hur lång tid vi har en pågående relation med våra användare (till exempel så länge användare har ett konto hos oss)

  • Om det finns en juridisk skyldighet för oss (till exempel kräver vissa lagar att vi behåller transaktionsregister under en viss tid innan vi kan radera dem)

  • Om lagring är nödvändig mot bakgrund av vår rättsliga ställning (som t.ex. när det gäller tillämpliga preskriptionsregler, rättstvister eller myndighetsutredningar).

  X. Datadelning

  Vi kan komma att dela vår användares information om det är nödvändigt eller lämpligt, i synnerhet när vi har en rättslig skyldighet eller ett berättigat intresse att göra det:

  • Med tredje parts tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning, för att underlätta tjänster de tillhandahåller till oss. Dessa kan omfatta leverantörer av tjänster som webbhotell, dataanalys, hantering av betalningar, orderuppfyllelse, bedrägeribekämpning, informationsteknik, kundservice, marknadsföringsleverans och andra tjänster.

  • Med statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter för juridiska eller säkerhetsändamål, som t.ex. för att uppfylla lagkrav, att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal och för att skydda våra rättigheter och våra användares eller tredje parts egendom eller säkerhet.

  • Med våra närstående bolag och andra företag inom Knauf-koncernen som du hittar här: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Andra tredjepartsleverantörer

  Vi använder funktioner från tredje parts tjänsteleverantörer för tillhandahållandet av vår webbplats, som webbhotell, dataanalys, hantering av betalningar, orderuppfyllelse, bedrägeribekämpning, informationsteknik, kundservice, marknadsföringsleverans och andra tjänster. Följande ger en översikt över de tredjepartstjänster vi använder.

  Microsoft Azure

  Webbhotell utförs av Microsoft Azure från Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, München, Tyskland

  För mer information om databehandling av Microsoft Azure, klicka här: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  Vi använder Customer Identity Management-plattformen från Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, USA (”Okta”) för att registrera ett Knauf-konto på våra webbplatser och för att få åtkomst till de andra tjänster som erbjuds här. Okta hanterar och lagrar uppgifter i Tyskland, men kan även använda internationella supportteam, till exempel i Singapore, Kanada, Japan, Australien och USA, vid supportförfrågningar. Uppgifterna som samlas in av Okta används endast för drift och hantering av Knauf-tjänster som är föremål för registrering och för utförande, upprättande eller uppsägning av det underliggande avtalet med användaren angående deltagande i den tjänst som valts av honom eller henne.

  För mer information om databehandling av Okta, klicka här: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  För kundfeedback använder vi verktyget Qualtrics från Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Irland.

  För mer information om databehandling av Qualtrics, klicka här: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  På vår webbplats använder vi funktionerna i innehållsleveransnätverket Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, USA . Ett innehållsleveransnätverk (CDN) är ett nätverk med regionalt distribuerade servrar anslutna över internet, som används för att leverera innehåll – särskilt stora mediefiler som videor. Cloudflare erbjuder webboptimering och säkerhetstjänster, som vi använder för att förbättra laddningstiderna på vår webbplats och för att skydda den från missbruk.

  För mer information om databehandling av Cloudflare, klicka här: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  Vi använder funktioner från Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland (nedan kallat: Salesforce). Salesforce är en molnbaserad programvarulösning för hantering av kundrelationer, som vi använder för att täcka olika aspekter av att hantera våra kundrelationer. För att effektivt kunna betjäna våra kunder behandlar vi våra kunders personuppgifter på Salesforce-plattformen, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation som befattning och arbetsbeskrivning, språk och land.

  För mer information om databehandling av Salesforce, klicka här: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Gränsöverskridande datadelning

  Som ett globalt företag kan vi komma att dela personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagstiftning med andra företag, kontor eller avdelningar inom Knauf-koncernen.

  Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av personuppgifter inom Knauf-koncernen kommer att säkerställas genom standardavtalsklausuler där så är nödvändigt.

  Användarens personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Information kan överföras till länder utanför användarens hemland som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i deras land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få åtkomst till personuppgifter.

  Ytterligare information angående EU: Personuppgifter kan överföras till ett land utanför EU som inte är erkänt av EU-kommissionen, som tillhandahåller en lämplig nivå av dataskydd enligt EU-standarder. För överföringar från EU till länder som inte anses lämpliga av EU-kommissionen har vi vidtagit lämpliga åtgärder, som t.ex. standardavtalsklausuler antagna av EU-kommissionen, och där så är lämpligt ytterligare tekniska och/eller organisatoriska åtgärder, för att skydda våra användares personuppgifter.

  XIII. Den registrerades rättigheter

  Om du är en enskild person vars personuppgifter, och behandlingen av dessa personuppgifter av den personuppgiftsansvarige, omfattas av tillämpningen av GDPR, har du vissa rättigheter enligt nedan om lagstadgade krav är uppfyllda. Om dina personuppgifter och behandlingen av dina personuppgifter inte omfattas av GDPR gäller inte nödvändigtvis dessa rättigheter och ingenting i denna integritetspolicy får tolkas för att fastställa rättigheter eller skyldigheter som går utöver vad som föreskrivs av respektive tillämplig dataskyddslagstiftning.

  • Rätt till information

  • Rätt till rättelse

  • Rätt till begränsning av databehandling

  • Rätt till radering

  • Rätt att flytta uppgifter

  • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

  • Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

  Du har vidare rätt att invända mot databehandling utifrån berättigade intressen.