• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Buildings KIBG 16

  Knauf Insulation: Определяме глобалните стандарти

  Изпълнените проекти с професионални решения от Knauf Insulation. От гарантирано повишен топлинен комфорт и подобрена енергийна ефективност до общ комфорт на обитаване и сигурност. Вие можете да гарантирате бъдещето на сградите на утрешния ден.

  Architect working on project of building in office, closeup. Concept of energy efficiency

  ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

  Качеството на сградата определя 40% от общото потребление на енергия. Това налага непрекъснатата нужда от подобрение на възможностите за енергийна ефективност,  като изборът на ефективни продукти е от основно значение.

  acoustic-performance

  ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ И АКУСТИКА

  Шумоизолацията и добрата акустика подобряват качеството на живот, здравето, производителността и микроклимата в офисите, болниците, училищата и нежилищните сгради.

  Fire Protection

  ПОЖАРОЗАЩИТА

  Всички сгради трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да се сведе до минимум рискът от пожар и разпространението му, да се постигне максимална пожаробезопасност на сградата и възможност за безпроблемна евакуация на обитателите.

  Thermal-comfort

  КОМФОРТ

  Широката ни гама продукти дават възможност да създадете здравословна и безопасна среда на живот.