• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • brand blue gradient

  Политика за поверителност

  Политика за поверителност

  I. Обща информация за обработването на данни

  Ние обработваме личните данни на нашите потребители за описаните по-долу цели и в съответствие с приложимите закони, и по-конкретно в съответствие с Европейския регламент относно защитата на данните.

  С настоящата Политика за поверителност бихме искали да информираме нашите потребители за естеството, обхвата и целите на събирането и използването на техните лични данни, както и за правното основание за обработването, сроковете на съхранение и съответните права по отношение на обработването на данни.

  II. Име и адрес на администратора

  Администраторът по смисъла на ОРЗД и други регламенти за защита на данните е:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Германия Тел.: +49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Длъжностно лице по защита на данните на групата Knauf

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Германия Тел.: + 49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected]

  IV. Как обработваме личните данни на нашия уебсайт

  Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни (лог) файлове

  Описание и обхват на обработването на данни При всеки достъп до нашия уебсайт системата ни автоматично записва информацията, която ни е предадена от браузъра на потребителя. Тези данни включват IP адреса и свързаното с него местоположение, датата и часа на посещението, операционната система на устройството, доставчика на интернет услуги и уебсайтовете, които потребителят разглежда чрез посещението си на уебсайта (т.нар. „лог файлове“ или „записи на сесиите“). Обработването на личните данни е от съществено значение за функционирането на уебсайта.

  Цел на обработването на данните Като цяло използваме данните, за да дадем възможност за достъп до нашия уебсайт и да го покажем, за да гарантираме сигурността на нашия уебсайт, по-специално да предотвратяваме неправомерни действия в него, и за да можем да упражняваме законните си права и задължения по отношение на неправомерната намеса. Освен това ние анализираме записите на сесиите, за да оптимизираме уебсайта ни. Посочените по-горе цели представляват и нашият законен интерес да обработваме данни.

  Срок на съхранение Данните се изтриват веднага щом вече не са необходими за постигането на целта, за която са били събрани. Когато данните се записват с цел предоставяне на уебсайта, те се изтриват при приключване на съответната сесия. Когато данните се съхраняват в лог файлове, те се изтриват след най-много тридесет дни.

  Използване на бисквитки

  Нашият уебсайт използва бисквитки. Моля, прегледайте нашата политика за бисквитките.

  V. Комуникация с нашите потребители

  Данни за връзка

  Описание и обхват на обработването на данни Нашият уебсайт използва формуляр за контакт и предоставя електронен адрес, за да могат потребителите да се свържат с нас, когато имат запитвания или искания за информация. Когато потребителят попълни формуляра за контакт, ние обработваме името на дружеството и отдела, в които работи, неговото име, електронна поща, пощенски код, град, държава, категория на намерението му и всякакви други данни, които той реши да предостави. Личните данни на потребителя, предадени със съобщението, се обработват изключително за обработване на разговора.

  Потребителите не са задължени да ни предоставят личните си данни. Ние обаче имаме нужда от съответните данни, за да се свържем с тях и да отговорим на искането или запитването им.

  Ако е необходимо за изпълнението на запитването на потребителя, Knauf Digital GmbH ще препрати това запитване до компетентното свързано дружество на Knauf, което да го обработи по-нататък.

  За предлагането на услугите, свързани с формуляра за контакт, ние използваме услугите на HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, САЩ (наричано по-долу „HubSpot“).

  Цел на обработването на данните Обработването на лични данни в контекста на комуникацията ни с потребителя се основава на нашите законни интереси да отговаряме на искания или запитвания или да комуникираме по друг начин с потребителите на нашия уебсайт. Когато е приложимо, комуникираме с потребителя и в контекста на сключването на договор. Тази информация се използва единствено, за да отговорим на неговите запитвания и да му окажем необходимото съдействие. Не използваме данните за други цели без изричното съгласие на потребителя.

  Информационен бюлетин

  Описание и обхват на обработването на данни На нашия уебсайт потребителите получават възможност да се абонират безплатно за общи или тематични информационни бюлетини. Потребителят предоставя информация, включително данните си за контакт (собствено име, фамилия, електронна поща) и държавата, в която живее, като може да предостави и допълнителни незадължителни данни (телефон, фирма, професия, пощенски код, град, интереси). Събираме информацията от името на и за ползване от дружеството от групата Knauf, чийто информационен бюлетин е от интерес за потребителя, тъй като то ще бъде посочено при абонамента за бюлетина.

  За предлагането на услугите, свързани с информационния бюлетин, използваме услугите на HubSpot.

  Цел на обработването на данните Дружеството от групата Knauf, което изпраща информационния бюлетин, обработва личните данни, за да информира своите клиенти и потенциални клиенти за продукти, услуги и събития на групата Knauf. Личните данни се обработват въз основа на съгласието, което потребителят дава при регистрацията за бюлетина. Данните се използват единствено за изпращането на информационния бюлетин.

  Потребителят може по всяко време да отмени абонамента си за информационния бюлетин. За тази цел във всеки бюлетин е предоставена съответна връзка.

  VI. Създаване на профил

  Описание и обхват на обработването на данни Потребителите могат да се регистрират или да влизат в личен потребителски профил при Knauf. Ще бъде създаден глобален профил с уникален идентификатор, който предоставя достъп до интерфейс за бизнес приложения, насочени към клиента, например преглед на поръчки или калкулатор на материали и управление на информация (например данни за контакт, държава и езикови настройки).

  За да се регистрира, потребителят трябва да предостави задължителна информация, включително електронна поща, собствено име, фамилия, категория потребител (например архитект, дистрибутор, инвеститор и др.), държава и език, а по избор може да посочи телефонния си номер. Ние обработваме също IP адреса на потребителя, както и датата и часа на регистрация.

  Цел на обработването на данните Потребителите трябва да се регистрират, за да можем да предоставим определено съдържание и услуги на нашия уебсайт, както и определен достъп до нашите цифрови услуги. При регистрацията ще обработваме личните данни, за да изпълним договора, който сключваме с потребителя.

  Срок на съхранение Ако регистрацията на нашия уебсайт бъде отменена или променена, данните ще бъдат изтрити. Непълните регистрационни данни (например потребителят е предоставил име и адрес на електронна поща, но не е въвел парола) или блокираните профили поради неуспешни опити за въвеждане на парола ще бъдат изтрити след седем дни.

  VII. Профили на компанията

  Ние управляваме публично достъпни профили на компанията в професионални и социални мрежи, в които предоставяме информация за нашата компания и за нашите продукти и услуги по теми като строителни материали, гипсокартон, изолация и тавани. Предоставяме актуална информация за компанията и съответните новини в сектора и създаваме възможност за потребителите на професионалната и/или социалната мрежа да комуникират с нас.

  Когато потребител взаимодейства с профила на компанията ни, например ако публикува, споделя или харесва съдържание, ние обработваме лични данни като например имена или профилни снимки. Това обработване се основава на законния ни интерес да представяме информация за нашата компания и да комуникираме с (потенциални) клиенти и бизнес партньори. Данните, генерирани във връзка с профила на компанията, не се съхраняват в нашите системи.

  Когато потребител посети профила на компанията ни, операторът на професионалната и/или социалната мрежа може да обработва допълнителни лични данни, независимо от това дали потребителят е регистриран или дали е влязъл в профила си. Обработването на данни от социалните мрежи може да се основава на различни правни основания, които операторите на социалните мрежи са задължени да посочват. Тъй като обаче ние обикновено нямаме влияние върху обработването на лични данни от оператора на професионалната или социалната мрежа, моля, прегледайте политиките за поверителност на съответните мрежи, за да научите подробности относно техните дейности по обработване.

  По принцип потребителите могат да предявяват правата си, както е обяснено в раздел XIV. Права на субекта на данни, спрямо нас или оператора на съответната мрежа. Моля, имайте предвид, че въпреки съвместния ни статут на администратор, ние не оказваме пълно влияние върху операциите по обработване на данни, извършвани на порталите на социалните медии. Нашите варианти са насочени предимно към корпоративната политика на съответния доставчик.

  Без обработването на горепосочените лични данни, потребителят няма да може да взаимодейства с профилите на нашата компания.

  Понастоящем използваме следните професионални и социални мрежи:

  X (известна преди като Twitter): Платформата се управлява от Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от X може да бъде намерена на следния адрес: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Платформата се управлява от YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от YouTube може да бъде намерена на следния адрес: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Платформата се управлява от LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ирландия. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от LinkedIn може да бъде намерена на следния адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Платформата се управлява от XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от Xing може да бъде намерена на следния адрес: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Анализ и реклама

  Описание и обхват на обработването на данни

  Google AdWords

  Ние използваме функционалността Google AdWords, предлагана от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ирландия (наричано по-долу „Google“). Тази услуга ни позволява да публикуваме реклами. За тази цел Google поставя бисквитка на Вашия компютър. В резултат на това личните данни могат да бъдат запазени и оценени, преди всичко дейността на потребителя (по-специално кои страници са посетени и кои елементи са били щракнати), както и информация за устройството и браузъра (по-специално IP адреса и операционната система), данни за показваните реклами (по-специално кои реклами са били показани и дали потребителят е щракнал върху тях) и данни от рекламни партньори (по-специално псевдонимизирани потребителски имена). За повече информация относно обработването на данни от Google щракнете тук: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Ние получаваме информация само за общия брой потребители, които са реагирали на нашата реклама. Не се предава информация, която ни позволява да Ви идентифицираме. Използването не е с цел проследяване. Личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя.

  Facebook Retargeting

  Ние използваме функционалностите на рекламните приставки Facebook Retargeting, предлагани от Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ирландия (наричано по-долу „Facebook Retargeting“). Facebook Retargeting се използва за провеждане на рекламни кампании и взаимодействие с тях. Facebook Retargeting напомня на потребителите за продуктите, които са търсили или гледали, но не са закупили. В този процес Facebook Retargeting запазва бисквитки на Вашето устройство. В резултат на това Facebook обработва по-специално следните лични данни: – Информация за дейностите на потребителя – Посетен уебсайт – Кои продукти са показани – На кои реклами е щракнато – Информация за устройството, по-специално вид устройство, IP адрес – Акаунт на потребителя във Facebook; ако потребителите са влезли в системата на Facebook, данни в това отношение се обработват на сървъри на Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, САЩ. Други получатели на данни са доставчици и доставчици на услуги на Meta Platforms, Inc., например с цел извършване на анализ. За повече информация относно обработването на данни от Facebook, щракнете тук: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  Ние използваме Facebook Retargeting, за да поставяме реклами на различни платформи и да анализираме как потребителите си взаимодействат с тези реклами. Целта ни е да можем да показваме на тези потребители персонализирани реклами, които следователно са от значение и за тях. Личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя.

  Google Ads Remarketing

  Ние използваме услугата Google Ads Remarketing, предлагана от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ирландия (наричано по-долу „Google“). Google Remarketing се използва за пренасочване на посетителите към уебсайта за рекламни цели чрез реклами на Google Ads. С помощта на Google Ads Remarketing могат да се създават целеви групи („сходни целеви групи“), които например са осъществили достъп до определени страници. Това дава възможност за идентифициране на потребителя на други уебсайтове и за показване на целева реклама. За тази цел Google поставя бисквитка на компютъра на потребителя. В резултат на това личните данни могат да бъдат запазени и оценени, преди всичко дейността на потребителя (по-специално кои страници са посетени и кои елементи са били щракнати), както и информация за устройството и браузъра (по-специално IP адреса и операционната система), данни за показваните реклами (по-специално кои реклами са били показани и дали потребителят е щракнал върху тях) и данни от рекламни партньори (по-специално псевдонимизирани потребителски имена). За повече информация относно обработването на данни от Google щракнете тук: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en и https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Целта на обработването на личните данни е целево адресиране на целева група. Бисквитките, съхранявани на устройствата на потребителите, ги разпознават при посещаването на уебсайт и следователно могат да им показват реклама според техните интереси. Личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя.

  Adobe Analytics

  Използваме аналитичната услуга Adobe Analytics, предлагана от Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, САЩ, и неговия представител в ЕС – Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Република Ирландия (наричано по-долу „Adobe“). За тази цел Adobe поставя бисквитка на Вашия компютър. В резултат на това личните данни могат да бъдат запазени и оценени, по-конкретно дейността на потребителя (по-специално кои страници са посетени и кои елементи са били щракнати), както и информация за устройството и браузъра (по-специално IP адреса и операционната система). За повече информация относно обработването на данни от Adobe щракнете тук: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Обработването на личните данни на потребителите от Adobe Analytics ни позволява да анализираме поведението на нашите потребители при сърфиране. Чрез оценка на получените данни можем да съставим информация за използването на отделните компоненти на нашата оферта. Това ни помага непрекъснато да усъвършенстваме нашия уебсайт и също така да увеличим удобството за ползване в този контекст.

  Adobe Launch

  Ние използваме услугите на Adobe Experience Platform Launch by Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, САЩ, и неговия представител в ЕС – Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Република Ирландия (наричано по-долу „Adobe Launch“). Adobe Launch е предназначен за управление и внедряване на маркетингови и аналитични етикети (тагове) за уебсайтове и мобилни приложения. Използваме го, за да събираме информация за използването на нашия уебсайт. Adobe Launch предоставя библиотека, съдържаща етикети за други решения на Adobe.

  HubSpot

  Ние използваме функционалностите на HubSpot. HubSpot е интегриран софтуер, който използваме, за да обхванем различни аспекти на нашия онлайн маркетинг. Те включват общ отчет (по-специално източници на трафик, достъп и др.).

  За повече информация относно обработването на данни от HubSpot щракнете тук: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Ние използваме услугата Facebook pixel, предлагана от Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, САЩ, и неговия представител в ЕС – Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ирландия. Тя ни позволява да проследяваме действията на потребителите, след като те са гледали или щракнали върху реклама във Facebook. В резултат на това личните данни могат да бъдат запазени и оценени, преди всичко дейността на потребителя (по-специално кои страници са посетени и кои елементи са били щракнати), както и информация за устройството и браузъра (по-специално IP адреса и операционната система), данни за показваните реклами (по-специално кои реклами са били показани и дали потребителят е щракнал върху тях) и данни от рекламни партньори (по-специално псевдонимизирани потребителски имена). Това ни позволява да разберем каква е ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистическите и пазарните проучвания. Личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя.

  В този процес данни могат да бъдат предавани на сървъри на Facebook в САЩ. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, с други думи, не виждаме личните данни на отделните потребители. Тези данни обаче се запазват и обработват от Facebook. Facebook може да свърже тези данни с Вашия акаунт във Facebook и също така да ги използва за собствени рекламни цели в съответствие с политиката на Facebook за използване на данни. За повече информация относно обработването на данни от Facebook, щракнете тук: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  Използваме функционалностите на маркетинговата приставка LinkedIn Insight Tag, предлагана от LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия. Тя ни позволява да разберем какви са аудиториите и преобразуванията на уебсайта, като ни дава възможност да получаваме информация за посетителите на уебсайта и да съхраняваме подробни отчети за кампании. Бисквитките се запазват на устройството на потребителя от LinkedIn. Вследствие на това LinkedIn обработва следните лични данни: URL адрес, препращащ URL адрес, IP адрес в съкратена или хеширана форма, характеристики на устройството и браузъра (потребителски агент), както и времеви отпечатък. За повече информация относно обработването на данни от LinkedIn, щракнете тук: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  LinkedIn не споделя лични данни с нас, а само предлага обобщени доклади за целевата група и рекламите. LinkedIn предлага и функция за ремаркетинг, която ни позволява да показваме целенасочена и персонализирана реклама извън нашия уебсайт, без да установяваме самоличността на посетителя на уебсайта. Личните данни се обработват въз основа на съгласието на потребителя.

  Цел на обработването на данните Ще обработваме личните данни в съответствие с горепосочените цели въз основа на съгласието на потребителя.

  IX. Срок на съхранение

  Освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго, за срока на съхранение на личните данни се прилага следното. Ние съхраняваме лични данни само докато е налице легитимна причина или друго правно основание за това, и ще следим тези правни основания. Ако вече няма правно основание за запазване на данните, ще изтрием личните данни по сигурен начин, а в някои случаи ще ги анонимизираме.

  Критериите, използвани за определяне на сроковете на съхранение, включват:

  • срока, за който поддържаме активна връзка с нашите потребители (например, докато потребителите имат профил при нас);

  • дали съществува правно задължение за нас (например някои закони изискват да съхраняваме данните за трансакции за определен срок, преди да можем да ги изтрием); или

  • дали съхранението е необходимо с оглед на правното ни положение (например по отношение на приложими давностни срокове, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

  X. Споделяне на данни

  Ние можем да споделяме информацията на нашия потребител, когато това е необходимо или подходящо, по-специално когато имаме правно задължение или законен интерес да го направим:

  • с трети страни доставчици на услуги, работещи от наше име, с цел улесняване на услугите, които ни предоставят. Това са например доставчици на услуги като хостинг на уебсайта, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на нареждания, предотвратяване на измами, информационни технологии, обслужване на клиенти, доставка на маркетингови услуги и други услуги;

  • с държавни органи, правоприлагащи органи или други трети страни за правни цели или за цели, свързани със сигурността или безопасността, като например да спазваме правните изисквания; да привеждаме в изпълнение или прилагаме нашите условия за предоставяне на услуги и други споразумения; и да защитаваме нашите права, както и имуществото или безопасността на нашите потребители или трети страни;

  • с нашите свързани лица и други дружества от групата Knauf, списък на които може да бъде намерен тук: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Други доставчици трети страни

  За предоставянето на нашия уебсайт използваме услугите на трети страни доставчици на услуги като например хостинг на уебсайта, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на нареждания, предотвратяване на измами, информационни технологии, обслужване на клиенти, доставка на маркетингови услуги и други услуги. По-долу е представена обща информация за използваните от нас услуги на трети страни.

  Microsoft Azure

  Хостингът на уебсайта се извършва от Microsoft Azure – услуга, предлагана от Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, München, Германия.

  За повече информация относно обработването на данни от Microsoft Azure щракнете тук: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  Ние използваме платформата за управление на идентифицирането на клиентите, предлагана от OKTA, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, САЩ („Okta“), за регистриране на профил при Knauf на нашите уебсайтове и за достъп до другите услуги, предлагани тук. Okta управлява и съхранява данните в Германия, но може също така да използва международни екипи за подкрепа, например в Сингапур, Канада, Япония, Австралия и САЩ, в случай на искания за подкрепа. Събираните от Okta данни се използват само за оперативно поддържане и управление на услугите, предлагани от Knauf, които подлежат на регистрация, както и за изпълнението, установяването или прекратяването на съответния договор с потребителя за участие в избраната от него услуга.

  За повече информация относно обработването на данни от Okta щракнете тук: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Ние използваме инструмента за обратна връзка от клиентите „Qualtrics“, предлаган от Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ирландия.

  За повече информация относно обработването на данни от Qualtrics щракнете тук: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  На нашия уебсайт използваме услугите на мрежата за доставяне на съдържание Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, САЩ. Мрежата за доставяне на съдържание (CDN) е мрежа от регионално разпределени сървъри, свързани чрез интернет, които се използват за доставяне на съдържание, по-специално големи медийни файлове като видеа. Cloudflare предлага услуги за уеб оптимизация и сигурност, които използваме, за да подобрим времето за зареждане на нашия уебсайт и да го защитим от злоупотреби.

  За повече информация относно обработването на данни от Cloudflare щракнете тук: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  Ние използваме услугите на Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Германия (наричано по-долу „Salesforce“). Salesforce е софтуерно решение за управление на отношенията с клиентите в облак, което използваме за различни аспекти на управлението на отношенията с клиентите. За да обслужваме ефективно нашите клиенти, ние обработваме личните им данни на платформата Salesforce, включително, но не само, име, адрес на електронна поща, телефонен номер, търговска информация като длъжност и описание на длъжността, език и държава.

  За повече информация относно обработването на данни от Salesforce щракнете тук: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Трансгранично споделяне на данни

  Като глобална компания ние може да споделяме лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните с други дружества, служби или отдели от групата Knauf. Когато е необходимо, чрез стандартни договорни клаузи ще бъдат осигурени подходящи гаранции за предаването на лични данни в рамките на групата Knauf.

  Личните данни на потребителя могат да се съхраняват и обработват във всяка държава, в която имаме обекти или в която ангажираме доставчици на услуги. Информацията може да бъде предавана в държави извън държавата на пребиваване на потребителя, които може да имат правила за защита на данните, различни от тези в неговата държава. Възможно е при определени обстоятелства съдилищата, правоприлагащите органи, регулаторните органи или органите по сигурността в тези други държави да имат право на достъп до лична информация.

  Допълнителна информация относно ЕС: Личните данни могат да бъдат предавани на държава извън ЕС, за която Европейската комисия не е потвърдила, че осигурява адекватно ниво на защита на данните според стандартите на ЕС. За предаването на данни от ЕС към държави, за които Европейската комисия не счита, че осигуряват адекватно ниво на защита, сме въвели подходящи мерки, като например стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, и, когато е подходящо, допълнителни технически и/или организационни мерки за защита на личните данни на нашите потребители.

  XIII. Права на субекта на данни

  Ако сте физическо лице, чиито лични данни – както и обработването на тези лични данни от администратора – са предмет на прилагането на ОРЗД, Вие имате определени права, посочени по-долу, ако са изпълнени законовите изисквания. Когато Вашите лични данни и обработването на личните Ви данни не са предмет на ОРЗД, тези права не се прилагат непременно и нищо в настоящата Политика за поверителност не може да се тълкува в смисъл, че се установяват права или задължения, които надхвърлят изискванията на съответните приложими закони за защита на данните.

  • Право на информация

  • Право на коригиране

  • Право на ограничаване на обработването на данни

  • Право на изтриване

  • Право на преносимост на данните

  • Право да оттеглите съгласието си по всяко време, с действие в бъдеще.

  • Право на подаване на жалба до надзорен орган

  Освен това имате право на възражение срещу обработването на данни въз основа на законни интереси.