• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • ADV Ecose KIBG 1

  Всичко за ECOSE® Technology

  Какво е ECOSE® Technology?

  ECOSE® Technology е иновативна технология на производство на свързващото вещество без добавяне на формалдехид, базирана на бързо възобновяеми, естествени, намиращи се в изобилие в природата суровини, вместо на химически вещества на петролна основа. За производството на минералната вата с ECOSE® Technology е необходимо по-малко енергия, отколкото за производството й с традиционните свързващи вещества, като по този начин се опазва околната среда.

  Ecose Logo BG

  Как функционира ECOSE® Technology при производството на минерална вата?

  ECOSE® Technology се използва за получаване на изключително силно свързващо вещество, което слепва влакната на минералната вата чрез патентован процес на преобразуване на био-материали в инертен полимер. Това революционно научно откритие елиминира формалдехида и фенола от традиционното свързващо вещество, използвано в различни производства, включително и в това на минерални вати.

  ECOSE® Technology – Иновативна технология вече и в производството на каменна минерална вата

  След успешното въвеждане на ECOSE® Technology през 2009 г. в производството на стъклена минерална вата от 01.01.2016 г. Knauf Insulation поставя началото на производството и на каменна минерална вата с използване на ECOSE® Technology.

  Продуктите Knauf Insulation от минерална вата с ECOSE® Technology не приличат на другите изолации – те са със землистокафяв цвят, получен без добавяне на изкуствени бои, пигменти или акрили. Същевременно продължава да комбинира по уникален начин топлинни и звукоизолационни характеристики, както и механични характеристики с най-висок клас по реакция на огън A1 (негорими материали).

  С новото поколение минерални вати предоставяме на всички участници в процеса на строителството допълнително качество, а обектите, в които са вложени, са природосъобразни.

  Предимства на Минералната вата с ECOSE® Technology

  Благодарение на високото съдържание на рециклирани суровини, свързващото вещество, което изисква по-малко енергия за собственото си производство и не съдържа формалдехид, минералната вата с ECOSE® Technology допринася за подобряването на общата устойчивост на сградите, в които е вложена.


  Продуктите от минерална вата на Knauf Insulation повишават общия рейтинг на обектите според най-използваните рейтингови системи за зелено строителство (LEED и BREEAM). Нашата минерална вата с ECOSE® Technology допълнително подобрява категоризацията на обектите – влагането на минерална вата Knauf Insulation добавя допълнителни точки, благодарение на биоразградимото свързващо вещество без формалдехид (ECOSE Technology) - “Indoor Air Quality (LEED и BREEAM)” и “Rapidly renewable materials (LEED)”.


  Нашата каменна минерална вата е отличена със сертификата Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate като част от Eurofins Indoor Air Comfort Gold - стандарт за тестване и сертификационната програма, което означава, че каменната минерална вата с ECOSE® Technology допринася за подобряване на качеството на вътрешния въздух в помещенията, в които е вложена.


  Технологията ECOSE® Technology на нашето свързващо вещество е революционна промяна в производството на изолационни материали.


  Свързващото вещество, базирано на биоматериали, прави нашите продукти по-приятни на допир, по-лесни за обработка, рязане и монтаж.


  Нашата минерална вата с ECOSE® Technology е с неутрална миризма, тъй като не съдържа добавен формалдехид.


  Запазена е същата цена на изделията Knauf Insulation от минерална вата от новото поколение с ECOSE® Technology.


  Производството на минералната вата Knauf Insulation с ECOSE® Technology във всички наши фабрики из цяла Европа е сертифицирано според ключовите международни стандарти от серията ISO:

  - ISO 9001:2008 Система за управление на качеството, - ISO 14001:2007 Система за управление за опазване на околната среда - OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа, - EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията


  Нашата каменна минерална вата с ECOSE® Technology е произведена без добавяне на формалдехид.


  С преминаването към производство с ECOSE® Technology въвеждаме ново поколение минерални вати в процеса на строителство и полагаме основите за по-висше ниво на устойчивост на нашия сграден фонд. Нашите изделия имат подобрени характеристики в сравнение с традиционната минерална вата Knauf Isnulation, като същевременно отговарят на всички задължителни европейски и национални стандарти за изолация от минерална вата, както и на групата стандарти ISO на Системата за управление на качеството.

  Нашите производствени мощности са сертифицирани според стандартите от серията ISO.

  Нашите продукти с ECOSE® Technology притежават следните сертификати:

  • CoCoP – Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели. Регламентът (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти определя, че всички разпоредби относно оценката и верифицирането на характеристиките, посочени в анекса за стандарт EN 13162:2012+A1:2015, са приложени в система 1 и че ключовите свойства на реакция при пожар за изделията съответстват на всички разпоредени горепосочени изисквания
  • DoP – Декларацията за експлоатационните показатели е ключова част от Регламента за строителните продукти. Всеки строителен продукт, който е част от хармонизирания европейски стандарт трябва да притежава Декларация за експроатационните показатели и трябва да е сертифициран със знака за съответствие „CE“.
  • EUCEB – сертификат на независимата организация EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), който гарантира, че продуктите от минерална вата отговарят на критериите за неканцерогенни материали в съответствие с (EC) No 1272/2008, Note Q, т.е. материали, които не са вредни за здравето.
  • DECLARE.