• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Architects KIBG 5

  Монтаж - Скатен покрив

  МОНТАЖ - СКАТЕН ПОКРИВ

  Ако искате да превърнете Вашия таван в удобна и безопасна жилищна площ, ето на какви условия трябва да отговаря покрива Ви:

  • Защита от студа през зимата и горещината през лятото

  • Противопожарна защита, тъй като покривната конструкция се изгражда главно от дървени трупи

  • Звукоизолация от заобикалящата среда

  Всички гореизброени условия могат да се изпълнят чрез изолационните продукти от каменна минерална вата.

  От гледна точка на по-голямата стабилност и енергийна ефективност на цялостната покривна конструкция е особено важно пространството между покривните греди да се запълни с изолация от каменна минерална вата със съответната дебелина в зависимост от климатичната зона. За покриване на термо мостове и покривни греди се използват изолационни плочи от каменна минерална вата ,които се поставят в поддържащата конструкция.

  ПРЕДИМСТВА НА ИЗОЛАЦИЯТА С КАМЕННА ВАТА:

  По-ниски сметки за отопление – отлични топлоизолационни характеристики, които предотвратяват загубата на топлина и гарантират висока енергийна ефективност

  • Предпазване на таванското помещение от прегряване през лятото – високата плътност на каменната минерална вата осигурява по-ниска абсорбция на топлина и намалява нуждата от климатици

  • Стабилна противопожарна защита на сградата – огнеупорен материал с изключително висока температура на топене над 1000˚C, който осигурява по-добра противопожарна защита

  • “Дишаща” конструкция и безпрепятствена влагопропускливост – благодарение на високата пропускливост на изолационния материал

  • Звукоизолация – отличен шумоабсорбиращ материал

  • Без деформация или потъване на изолационния материал – осигурява дълготрайна стабилност на формата и размерите на изолацията

  Опростен и бърз монтаж – самоподдържащият ефект се постига чрез изрязване на плочите с 2 см по-широки от измереното разстояние между покривните греди.

  ПОСТАВЯНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СКАТЕН ПОКРИВ

  Доброто топлоизолиране на скатните покриви обхваща изграждането на вентилиран въздушен слой над топлоизолационния материал, през който се изпарява влагата през зимата и се отделя топлината през лятото. В зависимост от покривната конструкция, вентилацията може да бъде следната:

  GMW and RMW PR installation KIBG 3

  Индиректна: осъществява се чрез нареждане на летви по дължината на покривните греди– покривна конструкция с летви и контралетви:

  • Покритие (напр. керемиди)

  • Летви и контра летви

  • Паропропусклива-водонепропусклива мембрана над гредите (покривните ребра)

  GMW and RMW PR installation KIBG 4

  Директна: осъществява се чрез оформяне на въздушен слой под обшивката до изолационния материал – покривна конструкция с дъсчена обшивка

  • Покритие (напр. битумни керемиди)

  • Паропропусклива- водонепропусклива мембрана над дъсчена обшивка

  • Дъсчена обшивка

  • Вентилиран въздушен слой

  СЛЕД КАТО ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ Е ЗАВЪРШЕНА, ИЗОЛАЦИЯТА НА СКАТНИЯ ПОКРИВ СЕ ИЗВЪРШВА НА ОТДЕЛНИ ЕТАПИ:

  GMW and RMW PR installation KIBG 5

  1. За да се постигне добра топло, пожаро и звукоизолация съгласно световните стандарти, плочите от каменна минерална вата трябва да се поставят между покривните греди. За качествено топлоизолиране, плочите трябва да се наредят плътно една до друга и така, че да запълнят цялото пространство между покривните греди: по широчина (плочите трябва да бъдят нарязани с 2 см по-широки от измереното разстояние между гредите), по височината на покривните греди (не оставяйте въздушни „джобове”). Плочите от каменна минерална вата трябва да се режат на триъгълници, за да се намали загубата на материал.

  GMW and RMW PR installation KIBG 6

  2. Монтирайте носещата конструкцията за гипсокартонените плоскости в съответствие с инструкциите на производителя.

  GMW and RMW PR installation KIBG 7

  3. Поставете допълнителен изолационен слой от стъклена минерална вата под покривните греди, между монтираните металните профили.

  GMW and RMW PR installation KIBG 8

  4. Поставете мембрана, която да изпълнява ролята на активна парна бариера, като я залепите със самозалепваща лента от двете страни.

  ЗАБЕЛЕЖКА:

  Всички снадки на мембраните трябва да бъдат изпълнени със застъпване, а застъпващите се части да се залепят с двойнозалепваща лента - това се отнася както за паропропускливата- водонепропускливамембраната, така и за активнатапарна бариера. Добрата вентилация на покрива се постига чрез правилно изградени конструктивни елементи, които осигуряват безпрепятствено движение на въздушния слой над изолационния материал от стрехите до билото на покрива.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ

  Ако вече сте превърнали вашия таван в удобно жилищно помещение, но не е достатъчно топло през зимата и е прекалено горещо през лятото, вие се нуждаете от допълнителна изолация с плочи от каменна минерална вата, поставени от външната страна на вашата покривна конструкция.

  GMW and RMW PR installation KIBG 9

  Реконструкцията трябва да се направи както следва: Преместете покривното покритие и летвите Преместете вторичното покривно покритие, ако има такова – при старите сгради обикновено то се състои от битумна покривна мушама Поставете плочите от каменна минерална вата върху покривните греди отвън. Поставете паропропускливата-водонепропусклива мембраната върху плочите от каменна минерална вата. Залепете застъпващите части с двойнозалепваща лента. Поставете летвите и контралетвите, върху които трябва да се сложи покривното покритие (т.е. керемидите).

  Свържете се с нас

  КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД

  България, София 1784, ул. "Михаил Тенев" 12, Бизнес център "Евротур", ет. 5, офис 19