• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • ADV FABW KIBG 1

  Urbanscape - озеленени покриви

  Urbanscape е общо наименование на гама нови, иновативни продукти и системи, които могат да бъдат използвани за множество приложения. Всички те съчетават два ключови аспекта – предназначени са основно за градска (Urban) среда и същевременно се грижат за пейзажа (Landscape) около вас.

  Обикновено, когато говорим за зелени решения, става въпрос за технологии, системи и продукти, спомагащи за опазване на околната среда, екосистемите и природните ресурси.

  Зелените решения са отговора на хора и компании на екологичните проблеми, предизвикани от неконтролираните човешки дейности. И това всъщност е резултатът, който нашите зелени решения се стремят да постигнат.

  БОРБА ЗА ПО-ДОБРА, ПО-ЗЕЛЕНА И ПО-ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА. 

  От години Knauf Insulation е част от промишлеността за озеленяване и благоустройство, осигурявайки висококачествена минерална вата като растителна среда за растениевъдите по целия свят.

  Просто изслушахме потребностите на нашите клиенти и обществеността, и вземайки предвид проблемите, пред които е изправен светът, изследвахме нови приложения, в които средата от минерална вата може успешно да служи за устойчиво растениевъдство. Да бъдем по-близо до природата, по-чисти, устойчиви и иновативни са основните движещи фактори в нашето развитие.

  Свържете се с нас

  КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД

  България, София 1784, ул. "Михаил Тенев" 12, Бизнес център "Евротур", ет. 5, офис 19