• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • brand blue gradient

  Правна информация

  Правно съобщение

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Германия Тел.: +49 (0) 9323 / 31-0 Имейл: [email protected]

  Съд по регистрация: Районен съд Мюнхен Регистрационен номер: HRB 248534

  Съвет на директорите: Кристоф Дорн [Christoph Dorn], Ларс Клодвиг [Lars Klodwig]

  Данъчен идентификационен номер по член 27 (a) от германския Закон за данъка върху добавената стойност (UStG): DE325999350

  Отговорност

  Този уеб сайт е създаден изключително внимателно и съдържанието му се проверява редовно. Въпреки това отговорността за точността, актуалността, пълнотата и непрекъснатата достъпност се ограничава до случаи на груба небрежност или умисъл. Обвързваща информация, съвети, препоръки или обяснения публикуваме само в рамките на индивидуалната комуникация. Запазваме си правото да изменяме, допълваме, намаляваме обхвата или дори да спираме изцяло предоставянето на нашата интернет услуга по всяко време. Нашият сайт съдържа връзки към външни уеб сайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. По никакъв начин не приемаме това външно съдържание като наше и не можем да поемем отговорност за него. За съдържанието и политиките за поверителност на свързаните сайтове във всички случаи отговаря съответният доставчик или оператор на сайта.

  Авторско право

  Оформлението на уеб сайта, използваните графики и изображения, както и съдържанието на този уеб сайт са защитени от законите за авторското право и други закони в областта на интелектуалната собственост. Изрично си запазваме всички права в това отношение. По-конкретно, за възпроизвеждането, обработването, разпространението и всякакъв вид използване е необходимо нашето писмено съгласие, освен ако по силата на законови разпоредби действието е разрешено без получаване на съгласие.

  Забележка съгласно член 36 от Закона за уреждане на потребителски спорове (VSBG) Knauf Digital GmbH няма да участва в процедури за решаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет по смисъла на VSBG и няма задължение в това отношение.