• Produkty a systémy
 • Divize
 • Centrum pro stahování
 • Právní upozornění

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Mnichov, Německo Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected]

  Rejstříkový soud: Okresní soud v Mnichově Registrované číslo: HRB 248534

  Představenstvo: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Daňové identifikační číslo podle § 27(a) německého zákona o dani z přidané hodnoty (UStG): DE325999350

  Odpovědnost

  Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální pečlivostí a jejich obsah je pravidelně kontrolován. Přesto je odpovědnost za přesnost, aktuálnost, úplnost a průběžnou dostupnost omezena na případy hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Závazné informace, rady, doporučení nebo vysvětlení vydáváme pouze v rámci individuální komunikace. Vyhrazujeme si právo poskytování naší internetové služby kdykoli upravit, doplnit, omezit nebo dokonce zcela ukončit. Na našich stránkách jsou uvedeny odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Tento obsah v žádném případě nepřijímáme za náš vlastní ani nemůžeme za tento externí obsah převzít jakoukoli odpovědnost. Za obsah a zásady ochrany osobních údajů stránek, na které je odkazováno, v každém případě odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

  Autorská práva

  Uspořádání webových stránek, použitá grafika a obrázky a rovněž obsah těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. V této souvislosti si výslovně vyhrazujeme všechna práva. Zejména reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využití vyžaduje náš písemný souhlas, pokud zákonná ustanovení nepovolují provedení takového kroku bez souhlasu.

  Poznámka podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) Společnost Knauf Digital GmbH se nebude účastnit řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona VSBG a není k tomu ani povinna.