• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • Knauf etagedæk ES3

  Knauf lette etagedæk med påvist lav klimabelastning

  Med Knauf lette etagedæk får du en brand- og lydsikker konstruktion med en påvist lav klimabelastning. Knauf etagedæk er en veldokumenteret og gennemtestet løsning, som er velegnet til både nybyg og renoveringsprojekter

  Sammenligning mellem betonhuldæk og knauf etagedæk

  Hele 44% CO2-besparelse ved valg af Knauf etagedæk

  Ny klimaberegning, udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Rambøll, viser et stort besparelsespotentiale ved at anvende lette etagedæk fra Knauf. Her sammenlignes klimapåvirkningen på Knauf etagedæk med branchestandarden på betonhuldæk i et to-etagers boligbyggeri.

  En konvertering fra tung til let konstruktion giver en besparelse på 0,3 kg CO2/m2/år - svarende til CO2-reduktion på hele 44%. Hertil kan tilskrives flere positive afledte effekter ved anvendelse af et let etagedæk grundet en lav egenvægt. Det antages nemlig, at der ved anvendelse af et betonhuldæk med en højere egenvægt kræves en stærkere bærende konstruktion / fundament, som samlet set vil øge de bærende konstruktioners klimapåvirkning.

  Etagedæk GWP (kg CO2/m2/år)

  Knauf etagedæk ES3 = 0,4 kg

  Betonhuldæk 180 mm = 0,7 kg

  Klimaberegningen er her udført i LCAByg 5.3 i henhold til metoden for klimaberegning for bygninger beskrevet i BR18 og inkluderer gældende livscyklusfaser: A1-A3, B4, C3-C4 og D. For Knauf etagedæk er anvendt produktspecifikke EPD-data på gips og stål samt branche/generisk data på stenuld, trinlyd og spartling. For betonhuldæk er anvendt dansk branche-EPD på huldækelement samt generisk data på afretningslag, trinlyd og spartling. Rambøll Variantstudie: CO2-besparelse ved let byggeri - Knauf, 2023

  Effektiv projektering af Knauf etagedæk

  I vores digitale produktivitetsværktøj til BIM-planlægning, Knauf Planner Suite, kan du nemt og effektivt foretage beregninger på Knauf etagedæk samt andre byggesystemer og projektere på dit nybyggeri eller renoveringsprojekt.

  Sænk klimaaftrykket

  - Uden at gå på kompromis med brand og lyd

  Selv de skrappeste krav til lyd, brand og styrke kan løses med Knauf etagedæk i gips og stål. Med veldokumenterede MK-godkendte konstruktioner kan vi tilbyde lette dæk med lav indbygningshøjde og stor fleksibilitet, som gør systemet særdeles velegnet til både nybyg og renoveringsprojekter. Afhængig af anvendelse og belastningsklasse findes der ligeledes forskellige muligheder for gulvopbygning.

  Effektiv projektering af Knauf etagedæk

  I vores digitale produktivitetsværktøj til BIM-planlægning, Knauf Planner Suite, kan du nemt og effektivt foretage beregninger på Knauf etagedæk samt andre byggesystemer og projektere på dit nybyggeri eller renoveringsprojekt.

  Få mere viden om vores løsninger og produkter

  Architect explaining what work to do to the site manager

  Digital styrke til din projektering

  Brug Planner Suite fra Knauf

  Kort sagt tager Planner Suite dit BIM-arbejde til det næste niveau. Med Planner Suite er du sikker på at dine projektkrav imødekommes. Download Plug-in'et, bookmark Planner Suite webappen, og gør din projektering nemmere, hurtigere og mere præcis.

  • Nemmere projektering
  • Hurtigere projektering
  • Mere præcis projektering